Διακρίσεις ΕΚΕ για ΟΤΕ και COSMOTE

Την υψηλότερη διάκριση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών κατέκτησαν και φέτος, ο ΟΤΕ και η COSMOTE για τις επιδόσεις τους στην κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον, στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στον Εθνικό Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης (CR Index) για το έτος 2014. Οι δύο εταιρείες έλαβαν την Platinum Διάκριση για δεύτερη συνεχή χρονιά, αλλά και ειδικό έπαινο για τη συνολική επίδοσή τους στον τομέα της Κοινωνίας.

«Στον όμιλο ΟΤΕ, όπου η Εταιρική Υπευθυνότητα είναι μέρος της στρατηγικής της εταιρείας, έχουμε καταφέρει να δομήσουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα με διαδικασίες και δείκτες, μέσω των οποίων η κοινωνική ευθύνη διαπερνά κάθε προϊόν και υπηρεσία που σχεδιάζουμε, κάθε στιγμή της επικοινωνίας μας με τον πελάτη και τους εργαζομένους μας. Όταν φτάσουμε στο σημείο όπου κάθε εργαζόμενος θα είναι τόσο συνειδητοποιημένος σχετικά με την Εταιρική Υπευθυνότητα ώστε να λειτουργεί ακόμη και χωρίς να επιβάλλεται μια διαδικασία, τότε θα έχουμε πετύχει πραγματικά την βιώσιμη ανάπτυξη», δήλωσε σχετικά η κα Ντέπη Τζιμέα, Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας του Ομίλου ΟΤΕ.

Μέσα από το πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας, ο ΟΤΕ και η COSMOTE εστιάζουν στα σημαντικά θέματα που αφορούν στην Αγορά, τους Εργαζομένους, το Περιβάλλον και την Κοινωνία. Βασικό κομμάτι της εταιρικής κουλτούρας των δύο εταιρειών αποτελεί ο εταιρικός εθελοντισμός, με τη συμμετοχή των εργαζομένων ΟΤΕ-COSMOTE σε εθελοντικές δράσεις όπως η αιμοδοσία, η συλλογή φαρμάκων και τροφίμων, η προσφορά εθελοντικής εργασίας σε σωματεία κ.α. να αυξάνεται διαρκώς. Ενδεικτικό είναι, ότι τα τελευταία 5 χρόνια, οι συμμετοχές εργαζομένων σε εθελοντικές πρωτοβουλίες ξεπέρασαν τις 20.000. 

Η αξιολόγηση των εταιρειών κατά τον CR Index, που αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο εργαλείο αξιολόγησης εταιρειών στον τομέα της Εταιρικής Ευθύνης του βρετανικού Mη Κερδοσκοπικού Οργανισμού Business in the Community, πραγματοποιήθηκε φέτος, για έβδομη συνεχή χρονιά, από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης. 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ