Διαπίστευση κατά ISO 17025 του Εργαστηρίου Ελέγχου Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας Περιβάλλοντος της COSMOTE

  • Πιστοποιημένη ορθότητα των μετρήσεων
  • Διασφάλιση της αντικειμενικότητας των αποτελεσμάτων

Σημαντική διάκριση απέσπασε το Εργαστήριο Ελέγχου Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας Περιβάλλοντος της COSMOTE, λαμβάνοντας διαπίστευση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ). Η διαπίστευση πιστοποιεί ότι οι μετρήσεις που διενεργεί το Εργαστήριο πραγματοποιούνται κατά την ορθή, θεσμοθετημένη διαδικασία και διασφαλίζει την αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων των μετρήσεων, η οποία επιβεβαιώνεται μέσα από τακτικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους.   

Το Εργαστήριο Ελέγχου Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας Περιβάλλοντος της COSMOTE συγκαταλέγεται πλέον μεταξύ των μόλις 8 διαπιστευμένων εργαστηρίων στη χώρα. Στελεχωμένο από επτά επιστήμονες με εξειδικευμένες μεταπτυχιακές σπουδές (PhD και MSc), το Εργαστήριο πραγματοποιεί μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην περιοχή συχνοτήτων 75MHz-3GHz, σε περιβάλλον κεραιών κινητής τηλεφωνίας, ραδιοφώνου, τηλεόρασης, λοιπών ασύρματων επικοινωνιών (π.χ. VHF, TETRA), μικροκυματικών δικτύων (wi-fi) και ραντάρ. Οι μετρήσεις γίνονται σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 61566:1999, ΕΛΟΤ 1422-3:2007 και CEPT ECC/REC/(02) 04.

«Η διαπίστευση του Εργαστηρίου μας, το οποίο διακρίνεται για την πολύ υψηλή ποιότητα των συστημάτων μέτρησης και των διαδικασιών του και την εξαιρετική τεχνογνωσία του επιστημονικού  προσωπικού που το υποστηρίζει, αναδεικνύει για μια ακόμη φορά τη δέσμευση της COSMOTE για ποιότητα στην επικοινωνία και για την πιστότητα των ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών της», ανέφερε σχετικά ο Γενικός Τεχνικός Διευθυντής της COSMOTE, κ. Γιώργος Τσώνης.  

Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας το οποίο υποστηρίζει πλήρως λειτουργικά το Εργαστήριο, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πιστοποιημένου, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008, συστήματος διαχείρισης ποιότητας της εταιρείας.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ