Δωρεά Χρωμάτων στο Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από την Berling ΑΒΕΕ

ΔΩΡΕΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ BERLiNG ABEE

Μία νέα δωρεά από τη Βιομηχανία χρωμάτων BERLiNG ABEE.

Στα πλαίσια των ενεργειών ΕΚΕ, η ΒERLiNG ABEE θέλοντας να είναι αρωγός στις  προσπάθειες του Σχολείου για την κάλυψη των αναγκών καθαρισμού και βαψίματος των εσωτερικών του χώρων, αποφάσισε να προχωρήσει στην δωρεά των απαιτούμενων χρωμάτων.

Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για την στήριξη του Πρότυπου Πειραματικού σχολείου, που συμβάλει ενεργά στην ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου, τονίζοντας ότι η παιδεία πρέπει να είναι απερίσπαστη στο έργο της,  μακριά από προσωπικά προβλήματα και κοινωνικές επιδράσεις.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ