Επαναπιστοποίηση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών από την TÜV AUSTRIA HELLAS

Η Επιχειρηματική Μονάδα Συστημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών μετά από τη διαδικασία επιθεώρησης της TÜV AUSTRIA HELLAS, ηγετικού φορέα πιστοποίησης της χώρας, ολοκλήρωσε με επιτυχία την επαναπιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 9001:2015 και του Συστήματος Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής  και τις απαιτήσεις του ISO/IEC 20000-1:2018

Με την εφαρμογή των δύο διεθνών προτύπων, αξιολογήθηκε το συνολικό πλαίσιο λειτουργίας και διαχείρισης των παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, με τελικό στόχο την σωστή εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των πελατών, τη βελτίωση των επιδόσεων, την αναγνώριση των κινδύνων και την εξάλειψή τους.   

Από την πλευρά του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, o Αλέξανδρος Ζιώμας, εν Ενεργεία Διευθυντής Επιχειρηματικής Μονάδας Συστημάτων Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, επισημαίνει σχετικά, «Με τη διατήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 9001:2015 και του Συστήματος Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής, καθώς και  τις απαιτήσεις του ISO/IEC 20000-1:2018, αναγνωρίζεται με διεθνώς αναγνωρισμένο τρόπο η επάρκεια της Επιχειρηματικής Μονάδας Πληροφοριακών Συστημάτων και Τηλεπικοινωνιών του ΔΑΑ να  ανταποκρίνεται αποτελεσματικά και έγκαιρα στις απαιτήσεις των πελατών  και ταυτόχρονα επιβεβαιώνεται το υψηλό επίπεδο ποιότητας και αξιοπιστίας των παρεχόμενων υπηρεσιών πληροφορικής προς τους φορείς και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη Αεροδρομιακή Κοινότητα, αλλά και προς το επιβατικό κοινό και τους επισκέπτες του αεροδρομίου».

«Στην TÜV AUSTRIA HELLAS αισθανόμαστε ιδιαίτερη ικανοποίηση που η εταιρεία μας αποτελεί την πρώτη επιλογή για την Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Υπηρεσιών Πληροφορικής, κορυφαίων επιχειρήσεων και οργανισμών της χώρας μας. Η πρόσφατη επαναπιστοποίηση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών με τα  διεθνή  πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO/IEC 20000-1:2018 ,επιβεβαιώνει την επιτακτική ανάγκη της πιστοποίησης των εταιρειών που αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα της ορθής λειτουργίας τους, με τελικό στόχο τη μείωση των κινδύνων και την αποτελεσματική εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των πελατών τους», αναφέρει σχετικά ο CEO της TÜV AUSTRIA HELLAS, Ιωάννης Καλλιάς.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ