Η απάντηση της TÜV AUSTRIA Hellas στις νέες προκλήσεις της εποχής μας

Άρθρο του Ιωάννη Καλλιά, Διευθύνοντος Συμβούλου της TÜV AUSTRIA Hellas, στην Global Sustain

Μετά από την πρωτόγνωρη συγκυρία με την οποία βρεθήκαμε αντιμέτωποι την προηγούμενη περίοδο και συνεχίζουμε σε κλίμα μεγάλης αβεβαιότητας, καταλάβαμε ότι οφείλουμε πέραν της ατομικής μας ευθύνης, να προστατεύουμε το σύνολο αυτών, που ερχόμαστε σε καθημερινή επαφή. 

Η TÜV AUSTRIA Hellas, που 25 χρόνια τώρα γράφει τη δική της ιστορία στο σημαντικό κεφάλαιο της Πιστοποίησης για κάθε οικονομική δραστηριότητα, πάντα μπροστά από τις εξελίξεις, συμμετείχε δυναμικά από την πρώτη στιγμή στη διαμόρφωση του τοπίου της επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας και της εξασφάλισης μιας δυναμικής συνέχειας , στη νέα εποχή.

Με αλληλεγγύη και με το βλέμμα στραμμένο στη Δημόσια Υγεία, την Ασφάλεια και τη διασφάλιση της επιχειρηματικής συνέχειας (Business Continuity) αλλά και με τη φιλοσοφία που πιστά ακολουθεί – ότι δηλαδή η Πιστοποίηση είναι Πολιτισμός, προσέγγισε οριζόντια την «επανάκτηση της εμπιστοσύνης» με την έκδοση της πλατφόρμας σχημάτων πιστοποίησης – «Covered Shield Culture Certification» πρωτότοκο παιδί της οποίας είναι το TÜV AUSTRIA Covid-Shield.  

Ολιστική Προσέγγιση – Ασπίδα Προστασίας

Η ολιστική προσέγγιση που ακολουθεί το TÜV AUSTRIA Group και η TÜV AUSTRIA Hellas βασίζεται σε δύο άξονες που καλλιεργούν τόσο την κουλτούρα δημιουργίας συγκεκριμένων διαδικασιών για την αποφυγή παρόμοιων καταστάσεων, όσο και τους τρόπους εφαρμογής τους.

Ο πρώτος άξονας στηρίζεται στην αφομοίωση των κανόνων (π.χ. υγειονομικών πρωτοκόλλων που εκδίδονται ή μπορεί να εκδοθούν για διάφορους κλάδους) και των κατευθυντήριων γραμμών, όπως ορίζονται από την επιστημονική κοινότητα και τις Αρμόδιες Αρχές Yγείας (εθνικές και υπερεθνικές), μέσα στον οργανισμό.

Ο δεύτερος επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός αξιόπιστου και αποτελεσματικού μηχανισμού συμμόρφωσης στις νέες απαιτήσεις αλλά και ένα εργαλείο ενίσχυσης του αισθήματος ασφάλειας των πελατών της κάθε επιχείρησης, τα ενδιαφερόμενα μέρη, τους πολίτες και την κοινωνία ότι η επιχείρηση ενσυνείδητα και συστηματικά εφαρμόζει όλα τα απαιτούμενα ώστε να μειώσει το ρίσκο, όντας κοινωνικά υπεύθυνη. 

TÜV AUSTRIA CoVid-Shield

Το TÜV AUSTRIA CoVid-Shield αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο σχήμα πιστοποίησης της ολιστικής προσέγγισης της TÜV AUSTRIA. Πρόκειται για ένα ξεχωριστό σχήμα, που δημιουργήθηκε από τη διευρυμένη ομάδα R&D της εταιρείας με στόχο την άρση των δισταγμών που «φορτίζουν» τα στάδια επαναφοράς προς την κανονικότητα, καθώς και της διασφάλισης της συνέχειας της επιχειρηματικότητας.

Πρόκειται ουσιαστικά για έναν «οδικό χάρτη» που μπορεί να ακολουθήσει κάθε οργανισμός για να εφαρμόζει ορθά τις ενδεδειγμένες από τις Αρμόδιες Αρχές υγειονομικές οδηγίες, εξασφαλίζοντας την επιχειρηματική συνέχειά του. Την ίδια στιγμή δίνει αξιοπιστία αλλά και αυτοπεποίθηση στις επιχειρήσεις, ώστε να ανακτήσουν με τους καταναλωτές – πελάτες τους αμφίδρομη σχέση εμπιστοσύνης, μεταφέροντας μάλιστα μήνυμα αξιοπιστίας και κοινωνικής υπευθυνότητας με ένα ελεγχόμενο, στοχευμένο και διεθνώς αναγνωρίσιμο τρόπο, μέσω του σήματος TÜV AUSTRIA CoVid Shield.

Το σχήμα πιστοποίησης TÜV AUSTRIA CoVid-Shield, που δίνεται σε τρεις διαβαθμίσεις, επιβεβαιώνει ότι μια επιχείρηση έχει αναπτύξει έναν μηχανισμό εφαρμογής των κατάλληλων μέτρων και διαδικασιών για να ενισχύσει την προστασία της υγείας, της ασφάλειας και της επιχειρηματικής συνέχειας. Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού είναι ένα (1) έτος, με ενδιάμεσες επιθεωρήσεις, η συχνότητα των οποίων εξαρτάται από το επίπεδο πιστοποίησης (Principal, High, Excellent) που έχει επιλέξει η κάθε επιχείρηση.

Η πιστοποίηση TÜV AUSTRIA CoVid-Shield δεν εξασφαλίζει την αποφυγή αστοχίας, αλλά περιλαμβάνει διαδικασίες διαχείρισης αστοχιών και μείωσης του κινδύνου, μέσω:
  • εφαρμογής ενός μηχανισμού απαιτήσεων και κατάλληλων διαδικασιών
  • εκπαίδευσης του προσωπικού
  • κατάλληλης υποδομής και εξοπλισμού 

Σήμερα άλλωστε, προτεραιότητα όλων είναι η επανεκκίνηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας με ασφάλεια και εμπιστοσύνη κι η πιστοποίηση με το TÜV AUSTRIA CoVid-Shield πετυχαίνει αυτό ακριβώς.

Ήδη, πολλές δεκάδες εταιρείες από πολλούς διαφορετικούς κλάδους (ξενοδοχειακός, λιανικού εμπορίου, υγείας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, εστίασης, κτλ.) έχουν ξεκινήσει ή ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία πιστοποίησης, και διαπιστώνουν τα οφέλη της εφαρμογής του.

Κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να πιστοποιηθεί, μπορεί να απευθυνθεί στα αρμόδια εξειδικευμένα στελέχη της TÜV AUSTRIA Hellas, ώστε να προγραμματιστεί η επιθεώρησης και η πιστοποίηση εφόσον αυτή πληροί τις προϋποθέσεις.

Η Πιστοποίηση είναι Πολιτισμός

Η Πιστοποίηση για την TÜV AUSTRIA Hellas υπήρξε από την πρώτη μέρα την ίδρυσής της στην Ελλάδα ένα εθνικό στοίχημα. Είναι η επαλήθευση από έναν ανεξάρτητο τρίτο φορέα, της τήρησης συγκεκριμένων προδιαγραφών ή/και απαιτήσεων και καλών πρακτικών σε λειτουργικό επίπεδο και αντανακλά την εξέλιξη, την πρόοδο και την επιτυχία της – δηλαδή τον «Πολιτισμό» της, όπως αυτός αποτυπώνεται στη δραστηριοποίησή της. 

Από το 1994, και με τεχνογνωσία περίπου 150 ετών αφού η TÜV AUSTRIA ιδρύθηκε στη Βιέννη το 1872, η εταιρεία προσφέρει την προστιθέμενη αξία που παρέχει ο Έλεγχος και η Πιστοποίηση για κάθε επιχείρηση, έχοντας αναπτύξει μέχρι σήμερα περισσότερες από 270 διακριτές υπηρεσίες για κάθε κλάδο της πραγματικής οικονομίας – από τον πρωτογενή τομέα, έως τον Τουρισμό και τη Βιομηχανία. Υπηρεσίες που υπογράφουν την ποιότητα και την ασφάλεια για κάθε επίπεδο της λειτουργίας μιας επιχείρησης.

Κάθε υπηρεσία είναι σχεδιασμένη από την εξειδικευμένη των έμπειρων στελεχών της εταιρείας που ασχολούνται με το R&D, με καθημερινό στόχο να παράγουν πολλαπλασιαστική αξία, απαντώντας στις σύγχρονες ανάγκες, θωρακίζοντας κάθε πιστοποιημένη επιχείρηση, κάθε πιστοποιημένο προϊόν, κάθε πιστοποιημένη υπηρεσία. 

Στην ακριβώς επόμενη μέρα μετά την πανδημία, έρχεται στο προσκήνιο πιο εμφανώς από ποτέ, η ανάγκη της Πιστοποίησης ως πρακτική – κάτι που η TÜV AUSTRIA Hellas στα 25 χρόνια της δυναμικής της παρουσίας στη χώρα μας, κάνει πράξη με όσα μέσα διαθέτει- γιατί για την εταιρεία μας η Πιστοποίηση είναι Πολιτισμός. 

Πηγή εικόνας και άρθρου: TÜV AUSTRIA Hellas 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ