Η COSMOTE συμμετέχει στο έργο «eΚΛΗΣΗ»

Στο πανευρωπαϊκής εμβέλειας έργο «eΚΛΗΣΗ» συμμετέχει η COSMOTE, με στόχο την υλοποίηση εθνικής πιλοτικής εφαρμογής του ευρωπαϊκού αυτόματου συστήματος κλήσης έκτακτης ανάγκης (eCall) σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος. Η εφαρμογή του eCall θα είναι υποχρεωτική για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως τα τέλη του 2014, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί την εφαρμογή του σε όλα τα νέα οχήματα από το 2015.

Μέσω του συστήματος eCall, σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος θα ενεργοποιείται κλήση, είτε αυτόματα από αισθητήρα του οχήματος, είτε χειροκίνητα με το πάτημα ενός κουμπιού. Η κλήση αυτή θα αναγνωρίζεται από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας σαν κλήση έκτακτης ανάγκης 112, θα εμπλουτίζεται με πληροφορίες για τη θέση του καλούντος και θα δρομολογείται στο κέντρο εξυπηρέτησης κλήσεων έκτακτης ανάγκης PSAP (Public Safety Answering Point). Μειώνοντας δραστικά τους χρόνους ενημέρωσης και επέμβασης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, το eCall αναμένεται να μειώσει τη σοβαρότητα των τραυματισμών, αλλά και να σώσει ανθρώπινες ζωές.

Στο πλαίσιο του έργου «eΚΛΗΣΗ», η COSMOTE είναι υπεύθυνη για την παροχή του δικτύου κινητών τηλεπικοινωνιών, καθώς και για τη δρομολόγηση της κλήσης έκτακτης ανάγκης και τη μετάδοση των δεδομένων από το σύστημα εντός του αυτοκινήτου στο κέντρο εξυπηρέτησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η COSMOTE δραστηριοποιείται ενεργά σε θέματα έρευνας & ανάπτυξης, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, έχοντας να επιδείξει πληθώρα επιτυχημένων έργων και ένα διεθνές δίκτυο συνεργασιών στο χώρο της βιομηχανίας και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Το έργο «eΚΛΗΣΗ», στο οποίο συμμετέχουν, επίσης, το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΠΙΣΕΥ) ως συντονιστής, καθώς και η Space Hellas A.E., εντάσσεται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013) και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΠΑΝ ΙΙ). Συγχρηματοδοτείται από τη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία» κατά 78,85%, καθώς επίσης και από τους ιδιωτικούς φορείς που συμμετέχουν στο έργο κατά 21,15%.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ