Η COSMOTE συμμετέχει στο ερευνητικό έργο EMERALD

Στόχος, η αποδοτική διαχείριση της ενέργειας των ηλεκτροκίνητων οχημάτων

Στο ερευνητικό έργο «EMERALD» συμμετέχει η COSMOTE, με στόχο την αποδοτική διαχείριση ενέργειας των «πράσινων» ηλεκτροκίνητων οχημάτων (Fully Electric Vehicles-FEVs), την ομαλή διασύνδεσή τους με τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και την ασφαλή ένταξή τους στα οδικά δίκτυα μεταφορών.

Στο πλαίσιο του «EMERALD» (http://www.fp7-emerald.eu/) θα αναπτυχθεί ένα καινοτόμο σύστημα με προηγμένες δυνατότητες που θα μπορεί να προβλέπει την κατανάλωση ενέργειας και να παρέχει προσωποποιημένη ανατροφοδότηση εν κινήσει. Το σύστημα θα λαμβάνει υπόψη τα βοηθητικά συστήματα του οχήματος, την οδηγική συμπεριφορά, καθώς και δεδομένα, μεταξύ άλλων, κυκλοφοριακής κίνησης, κατανάλωσης ενέργειας, φόρτισης και καιρικών συνθηκών. Επιπλέον, θα επιτρέπει τη μεταφορά δεδομένων από τα οχήματα προς την κεντρική πλατφόρμα, μέσω του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Τέλος, το σύστημα θα επιτρέπει την ενεργειακά αποδοτικότερη διαχείριση στόλου οχημάτων.

Η COSMOTE είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών για την ασφαλή και αποτελεσματική επικοινωνία των οχημάτων με την κεντρική πλατφόρμα του συστήματος, αλλά και μεταξύ τους, ενώ συμμετέχει στον καθορισμό των περιπτώσεων χρήσης, στην αξιολόγηση του συστήματος, καθώς και στην ανάπτυξη εφαρμογών και εργαλείων για έξυπνες κινητές συσκευές. Παράλληλα, η εταιρεία θα συμβάλλει σημαντικά στις ενέργειες διάχυσης και εμπορικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου, καθώς και στη διαμόρφωση του νέου επιχειρηματικού μοντέλου.

Το «EMERALD» αποτελεί συνέχεια του ερευνητικού έργου «ECOGEM» , στο οποίο υλοποιήθηκε το σύστημα ADAS (Advanced Driver Assistance System) για την υποβοήθηση των οδηγών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (υπολογισμός φιλικής προς το περιβάλλον διαδρομής, πλησιέστερων σημείων ανεφοδιασμού, αυτονομίας). Για τη συμμετοχή της στα ερευνητικά έργα ECOGEM και EMERALD, η COSMOTE τιμήθηκε στα Ethos Sustainability Awards 2014 με το «Βραβείο Μακροχρόνιας Συνεργασίας & Ενασχόλησης με την ΕΚΕ».

Στο έργο «EMERALD» συμμετέχουν, συνολικά, δώδεκα φορείς από τέσσερις χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία), μεταξύ των οποίων το ΕΜΠ (ΕΠΙΣΕΥ), η ΔΕΗ, κατασκευαστές αυτοκινήτων (SOLARIS, Comarth), εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού (Softeco, HI iberia, Telvent), κ.ά. Το έργο εντάσσεται στο 7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο (FP7) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ολοκληρωθεί το 2016.

Ο Όμιλος ΟΤΕ, ο μεγαλύτερος επενδυτής σε υποδομές τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα, συνεχίζει σταθερά να προωθεί την έρευνα και την καινοτομία, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. ΟΤΕ και COSMOTE, συμμετέχουν σε 18 πρωτοποριακά τεχνολογικά ερευνητικά επιδοτούμενα προγράμματα, έχοντας να επιδείξουν σημαντικά αποτελέσματα και διακρίσεις. Η συνεισφορά της COSMOTE στο έργο «EMERALD» είναι σύμφωνη με την Περιβαλλοντική Πολιτική της, στο πλαίσιο της οποίας μεριμνά για την αποδοτικότερη χρήση των φυσικών πόρων και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ