Η COSMOTE χρυσός χορηγός στο Business Forum για την ελληνική επιχείρηση

Στο διήμερο συνέδριο με τίτλο «Οδηγώντας την Ελληνική Επιχείρηση μέσα από τις νέες προκλήσεις», που διοργάνωσε η PricewaterhouseCoopers στις 16 και 17 Απριλίου 2002, συμμετείχε ως Χρυσός Χορηγός η COSMOTE. Οι πρωτοβουλίες και οι εξελίξεις για την εναρμόνιση των ελληνικών επιχειρήσεων με τα ισχύοντα στις διεθνείς αγορές και η δημιουργία ευκαιριών ανάπτυξης, αποτέλεσαν τους βασικούς πυλώνες του συνεδρίου.


Ο Διευθύνων Σύμβουλος της COSMOTE, κ. Ευάγγελος Μαρτιγόπουλος, είχε την τιμή να κλείσει τις εργασίες του συνεδρίου. Στην ομιλία του αναφέρθηκε στην απελευθέρωση αγορών όπως οι τηλεπικοινωνίες, την υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων από τις εισηγμένες επιχειρήσεις, καθώς και τις μεταρρυθμίσεις στο χώρο του Χρηματιστηρίου, όπως ο βαθμός πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων και η εφαρμογή της εταιρικής διακυβέρνησης.


 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ