Η Isomat Greece πιστοποιείται από τη TÜV AUSTRIA HELLAS

Η εταιρεία Isomat Greece, μία από τις μεγαλύτερες χημικές βιομηχανίες στο χώρο των προϊόντων των δομικών κατασκευών, είναι πιστοποιημένη από την TÜV AUSTRIA HELLAS με το Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης ETAG 004 “Σύστημα Θερμομόνωσης με εξωτερικό επίχρισμα”. Η χρήση των συγκεκριμένων συστημάτων προτιμάται από την αγορά λόγω του ενεργειακού οφέλους και της μείωσης του κόστους χρήσης του χώρου που τοποθετείται.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ