Με θετικό πρόσημο το 2013

Το 2013 για την ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών, όπως και για κάθε τομέα της ελληνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας, υπήρξε ένα από τα δυσκολότερα έτη. Η σημαντική και διαρκής κάμψη της καταναλωτικής δύναμης αλλά και το δυσμενές και παρατεταμένο οικονομικό κλίμα «έπληξαν» σημαντικά τα οικονομικά μεγέθη των τηλεπικοινωνιακών παρόχων.

Αναλυτικότερα, με βάση τα στοιχεία που δημοσιεύει στον ισολογισμό της η Cosmote κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε., το 2013 ο κύκλος εργασιών εμφανίζεται μειωμένος κατά 12,3% συγκριτικά με το 2012. Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών για το 2013 έφτασε τα 1,28 δισεκατομμύρια ευρώ όταν το 2012 άγγιζε τα 1,46 δισεκατομμύρια. Μικρή πτώση εμφανίζεται και στα κέρδη προ φόρων. Το 2013 η εταιρεία κατέγραψε κέρδη ύψους 431,3 εκατ. ευρώ όταν για το αντίστοιχο διάστημα του 2012 τα κέρδη προ φόρων ήταν 461,2 εκατ. ευρώ. Η πτώση είναι της τάξης του 6,4%. Θετικά κινήθηκε η εταιρεία στον τομέα των αποφορολογημένων κερδών όπου καταγράφει άνοδο και μάλιστα σημαντική. Πιο συγκεκριμένα το 2012 τα αποφορολογημένα κέρδη της Cosmote έφταναν τα 384,5 εκατ. ευρώ, ενώ το 2013 άγγιξαν τα 405 εκατ. ευρώ. Η άνοδος είναι 5,2%.

Σημαντικά καλύτερη είναι η εικόνα που παρουσιάζει η εταιρεία και σε επίπεδο υποχρεώσεων όπου καταγράφεται μείωση τόσο για τις βραχυπρόθεσμες όσο και για τις μακροπρόθεσμες οφειλές της. Αναλυτικότερα, οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της επιχείρησης το 2012 έφταναν τα 1,08 δισ. ευρώ, ενώ το 2013 έπεσαν στα 895,3 εκατ. ευρώ (σ.σ. μείωση της τάξης του 17,8%). Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας το 2012 ανέρχονταν σε 1,7 δισ. ευρώ όταν για το περασμένο οικονομικό έτος υποχώρησαν στα 928,8 εκατ. ευρώ (σ.σ. πτώση κατά 45,2%).

Πηγή: com.Today.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ