Με τη βοήθεια της COSMOTE εξοπλίζεται η Μονάδα Πρόωρων Νεογνών και το Καρδιολογικό Ιατρείο του Νοσοκομείου Π. & Α. Κυριακού

Ολοκληρώθηκε η παράδοση ιατρικών μηχανημάτων στη Μονάδα Πρόωρων Νεογνών και στο Καρδιολογικό Ιατρείο του Νοσοκομείου Παίδων Π. & Α. Κυριακού από το Σωματείο Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής – Ανοιχτή Αγκαλιά. Η COSMOTE συνεπής στην κοινωνική της πολιτική, προσέφερε εξοπλισμό στο Νοσοκομείο μέσω της υποστήριξής της στο Σωματείο Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής – Ανοιχτή Αγκαλιά.


Οι δράσεις του Σωματείου πέρα από την αγορά Ιατρικών Μηχανημάτων για το Νοσοκομείο Παίδων Π. & Α. Κυριακού, περιλαμβάνουν εκστρατείες στα ακριτικά νησιά και τη Θράκη, με στόχο την παροχή προληπτικής ιατρικής και ενημέρωσης των κατοίκων αυτών των περιοχών και κυρίως των παιδιών, ενημερωτική ημερίδα προληπτικής ιατρικής. Καθ΄ όλη τη διάρκεια του 2001, η COSMOTE έδωσε έμφαση σε προγράμματα για τον άνθρωπο, με την έμπρακτη απόδειξη φροντίδας και υποστήριξης των ασθενέστερων ομάδων κοινού, όπως είναι τα παιδιά, που χρήζουν της βοήθειάς μας για ένα καλύτερο αύριο.


 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ