ΟΤΕ & COSMOTE: μοναδικές εταιρείες στην Ελλάδα σήμερα με Εγγυήσεις Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές

Ο ΟΤΕ και η COSMOTE είναι οι μοναδικές εταιρείες στην Ελλάδα που εξασφάλισαν το 2012, για δεύτερη χρονιά, από τη ΔΕΗ Α.Ε. προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας Εγγυήσεις Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Οι εγγυήσεις αποτελούν επίσημη διασφάλιση ότι για το σύνολο των ηλεκτρικών καταναλώσεων του ΟΤΕ και της COSMOTE που καλύφθηκαν από το δίκτυο της ΔΕΗ ΑΕ, έχει παραχθεί ισόποση ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με αποτέλεσμα μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση ανήκει στις πρακτικές για τη παρακολούθηση και τη μείωση της επίδρασης στο περιβάλλον από τη λειτουργία του ΟΤΕ και της COSMOTE. Το 2012 οι δύο εταιρείες έχουν πετύχει:
  • Μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας κατά 3,5% σε σχέση με το 2011
  • Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρισμού κατά 2,7% σε σχέση με το 2011, παρά την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών που απαιτούν πρόσθετες εγκαταστάσεις και δημιουργούν επιπλέον ενεργειακές ανάγκες
  • Πιστοποίηση του νέου κτηρίου των εταιρειών στην Παιανία κατά LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design–Level Gold) και εξασφάλιση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κατηγορίας Α’, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ).
Ο ΟΤΕ και η COSMOTE δεσμεύονται και υλοποιούν την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτική τους, επιδιώκοντας συνεχώς βελτιωμένα αποτελέσματα.<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ