Πιστοποίηση του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος με την υπογραφή κύρους της TÜV AUSTRIA Hellas

Πιστοποίηση του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος κατά ISO 50001 για το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας με την υπογραφή κύρους της TÜV AUSTRIA Hellas

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, το αρχαιότερο και μεγαλύτερο αμερικανικό κολλέγιο στην Ευρώπη, ολοκλήρωσε με επιτυχία την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας (ΣΔΕ), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του EN ISO 50001. 

Η πιστοποίηση αυτή είναι το αποτέλεσμα της ανεξάρτητης διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 22 & 23 Ιουλίου από τον κορυφαίο οργανισμό Πιστοποίησης και Επιθεωρήσεων TÜV AUSTRIA HELLAS και διαπιστώθηκε ότι πληρούνται όλες οι προδιαγραφές, βάσει του προτύπου.

Επιπλέον, η πιστοποίηση αυτή είναι αποτέλεσμα πολυετούς δέσμευσης του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος για τη συνεχή βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης μέσω τήρησης συστήματος μέτρησης και παρακολούθησης ενέργειας.

Η δέσμευση αυτή αντικατοπτρίζεται στο όραμα του Προέδρου του Κολλεγίου για το 2025, ακολουθώντας πιστά την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία ενώ εκφράζει και έχει την αμέριστη υποστήριξη του προσωπικού, των καθηγητών και των φοιτητών του Κολλεγίου.

Η ενεργειακή διαχείριση αποτελεί μέρος της γενικότερης στρατηγικής του Κολλεγίου για την αειφορία και την βιώσιμη ανάπτυξη για την οποία έχει διακριθεί με το STARS Gold Rating, ένα εργαλείο αξιολόγησης για ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης ανά τον κόσμο, του οργανισμού AASHE με έδρα τις Η.Π.Α.

Σημειώνεται ότι το διεθνές πρότυπο ISO 50001 προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για τη δημιουργία Συστήματος Διαχείρισης της Ενέργειας σε μια επιχείρηση και εστιάζει στον εντοπισμό ευκαιριών ενεργειακής βελτίωσης.

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, με το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας που εφαρμόζει με την υπογραφή κύρους της TÜV AUSTRIA Hellas, αποδεικνύει στην πράξη τη διαχρονική μέριμνα του Κολλεγίου για την προστασία του περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση πόρων και τη βιωσιμότητα σε κάθε επίπεδο λειτουργίας του ώστε να επιτυγχάνεται στην πράξη η διασύνδεση του εμπνευσμένου εκπαιδευτικού οράματος με τις σύγχρονες επιταγές περιβαλλοντικής και ενεργειακής αειφορίας. Γιατί η Πιστοποίηση είναι και θέμα Παιδείας!

Η Πιστοποίηση είναι Πολιτισμός.

TÜV AUSTRIA Hellas: Η πιστοποίηση είναι πολιτισμός

Λίγα λόγια για την TÜV AUSTRIA Hellas
H TÜV AUSTRIA HELLAS είναι ανεξάρτητος οργανισμός παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ελέγχου, εκπαίδευσης, επιθεώρησης και πιστοποίησης για την ασφάλεια, την ποιότητα, το περιβάλλον και τη διαχείριση πόρων. Το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών της εστιάζει στην εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών προς όφελος της ποιότητας αλλά και της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων, των υπηρεσιών αλλά και του ανθρώπινου δυναμικού τους. Το πελατολόγιο της εταιρείας περιλαμβάνει επιχειρήσεις από όλους τους τομείς της οικονομίας όπως ο αγροδιατροφικός, ο τουριστικός, ο βιομηχανικός, ο τομέας των ανελκυστήρων και ανυψωτικών μηχανημάτων, της ενέργειας, ο κατασκευαστικός, κ.α. Παράλληλα εστιάζει και στο εκπαιδευτικό κομμάτι, μέσω του εκπαιδευτικού της κέντρου TÜV AUSTRIA ACADEMY, το οποίο είναι αναγνωρισμένο ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) επιπέδου ΙΙ.
www.tuvaustriahellas.gr
www.tuvaustria.academy

Σχετικά με το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος
Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος είναι ένας ιδιωτικός, μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός με ιστορία 145 ετών. Αποτελείται από τρεις εκπαιδευτικές μονάδες: το Γυμνάσιο και Λύκειο-IB Pierce, το Deree, που προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, και το Alba Graduate Business School. Στο πλαίσιο της αποστολής του να παρέχει ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην εκπαίδευση, το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος προσφέρει ετησίως περισσότερα από 8 εκατ. ευρώ σε υποτροφίες και προγράμματα οικονομικής υποστήριξης.

Πηγή άρθρου και εικόνας: Από Δελτίο Τύπου

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ