Προκήρυξη Υποτροφιών ΟΤΕ-COSMOTE | Δώδεκα χρόνια δίπλα στους πρωτοετείς φοιτητές

Την Κυριακή, 20 Οκτωβρίου, λήγει η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Υποτροφιών ΟΤΕ – COSMOTE 2013-2014, που στηρίζει για δωδέκατη συνεχή χρονιά πρωτοετείς φοιτητές σε Ιδρύματα Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους και αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το σχετικό τηλεοπτικό σποτ.

H υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας για τις είκοσι (20) Υποτροφίες ύψους δεκαπέντε χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ (15.280€) γίνεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος Υποτροφιών ΟΤΕ-COSMOTE, www.ote-cosmote-scholarships.gr. Μέχρι να διευθετηθεί το θέμα των κινητοποιήσεων στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, δίνεται η δυνατότητα στους υποψηφίους να προσκομίσουν αντί της Βεβαίωσης Εγγραφής τους στο Ίδρυμα Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης στο οποίο έχουν εισαχθεί, σχετική υπεύθυνη δήλωση, πληροφορίες για την οποία εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα.

Με στόχο την ενημέρωση των φοιτητών και των οικογενειών τους που μπορούν να ωφεληθούν από το πρόγραμμα Υποτροφιών ΟΤΕ-COSMOTE, παρακαλούμε για τη δημοσίευση της παραπάνω ενημέρωσης.

Εδώ και το αρχικό Δ.Τ.

Υποτροφίες ΟΤΕ – COSMOTE 2013

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ