Πρόγραμμα ανακύκλωσης ΟΤΕ-COSMOTE

Κοινό και διευρυμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης για μπαταρίες, μελάνια εκτυπωτή και τηλεφωνικές συσκευές (σταθερές και κινητές με τα αξεσουάρ τους) υλοποιούν ο ΟΤΕ και η COSMOTE, ενώνοντας τις δυνάμεις τους. Το πρόγραμμα αντικαθιστά τα ήδη υπάρχοντα προγράμματα ανακύκλωσης που εφαρμόζουν οι δύο εταιρείες εδώ και 7 χρόνια, στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Θα εφαρμοστεί στο δίκτυο καταστημάτων ΟΤΕ-COSMOTE-ΓΕΡΜΑΝΟΣ, που περιλαμβάνει περισσότερα από 580 σημεία σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα κεντρικά κτίρια ΟΤΕ και COSMOTE.

Με το μήνυμα «Ανακυκλώνουμε – Μικρή προσπάθεια, μεγάλο αποτέλεσμα» οι δύο εταιρείες προτρέπουν τον κόσμο να συμμετάσχει επισημαίνοντας ότι ακόμη και μια μικρή ενέργεια, όπως η ανακύκλωση μπαταριών, δρα αθροιστικά, συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος. O ΟΤΕ και η COSMOTE θα δώσουν 1.000 ευρώ στους περιβαλλοντικούς φορείς «Φιλοδασική Ένωση Αθηνών» και «Καλλιστώ», για κάθε τόνο κινητών και σταθερών τηλεφωνικών συσκευών με τα αξεσουάρ τους, που θα συγκεντρωθούν μέχρι 31 Μαΐου 2014.

Το πρόγραμμα ανακύκλωσης ΟΤΕ-COSMOTE έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά περιβαλλοντικών δράσεων, που στόχο έχουν τη μείωση της επίδρασης της λειτουργικής δραστηριότητας των δύο εταιρειών στο περιβάλλον, σύμφωνα με διεθνείς κανόνες και πρακτικές. Η COSMOTE και οι θυγατρικές του Ομίλου ΟΤΕ στη Ν.Α έχουν πιστοποιηθεί κατά το πρότυπο ISO 14001:2OO4 και ο ΟΤΕ βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης του παραπάνω Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. 

Ο ΟΤΕ και η COSMOTE εφαρμόζουν περιβαλλοντική στρατηγική, με βασικούς άξονες τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός τους, τη συμβολή στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος τρίτων και την ευαισθητοποίηση εργαζομένων και κοινού. Αποδεικνύουν καθημερινά την ολοκληρωμένη περιβαλλοντικής πολιτική αναπτύσσοντας δράσεις σε αυτή την κατεύθυνση.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ