Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά του Σχολικού Εκφοβισμού (ΕΑΝ) ο κ. Κώστας Γιαννόπουλος

Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά του Σχολικού Εκφοβισμού (ΕΑΝ) για 4η συνεχόμενη φορά ο κ. Κώστας Γιαννόπουλος
 
Για 4η συνεχόμενη φορά ο Πρόεδρος του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» κ. Κώστας Γιαννόπουλος επανεκλέγη Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά του Σχολικού Εκφοβισμού – ΕΑΝ European Antibullying Network και με διετή θητεία. Η εκλογή αυτή επιβραβεύει τη δέσμευση του ιδίου προσωπικά στις αξίες και τους στόχους του Δικτύου, όπως και του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» που έχει τον συντονισμό.

Το ΕΑΝ έχει σημαντικούς στόχους όπως:

● να παρακολουθεί και να επηρεάζει τις πολιτικές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διαμόρφωση μίας κοινής ευρωπαϊκής στρατηγικής ενάντια στον σχολικό εκφοβισμό στην Ευρώπη.
● να συντονίζει πρωτοβουλίες και δράσεις ενάντια στον σχολικό εκφοβισμό αναπτύσσοντας συνεργασίες σε όλη την Ευρώπη.
● να ενδυναμώνει επαγγελματίες μέσω ανταλλαγής καλών πρακτικών και παρέχοντας κατάρτιση και κατάλληλα εργαλεία.
● να ευαισθητοποιεί το κοινό, τα παιδιά, τους νέους, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς στους τρόπους αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού.
 
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά του Σχολικού Εκφοβισμού (ΕΑΝ) δημιουργήθηκε το 2014 στην Αθήνα με πρωτοβουλία του ελληνικού οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο του ομώνυμου έργου που υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση του προγράμματος DAPHNE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σήμερα, το Δίκτυο αποτελείται από 21 μέλη από 14 ευρωπαϊκές χώρες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΕΑΝ έχει αναπτύξει μία μεθοδολογία για να μπορούν τα Σχολεία να αυτοαξιολογούνται – με συμμετοχή των μαθητών. Η διαδικασία προβλέπει μεταξύ άλλων συμπλήρωση τυποποιημένων ερωτηματολογίων από μαθητές και εκπαιδευτικούς, καθώς και συζήτηση των απαντήσεων μεταξύ των μαθητών – χωρίς παρέμβαση από τους καθηγητές τους. Περισσότερες πληροφορίες για τη μεθοδολογία μπορείτε να δείτε εδώ.
 
Πηγή άρθρου και εικόνας από Δ.Τ.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ