Σημαντικές πιστοποιήσεις από την TÜV AUSTRIA Hellas

Η Siemens A.E. και η Siemens Mobility A.E. πιστοποιήθηκαν με τη νέα έκδοση του διεθνούς προτύπου ISO 14001: 2015 που αφορά σε Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, από τον ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης TÜV AUSTRIA Hellas. Ακολουθώντας μια απαιτητική και άκρως επιτυχημένη διαδικασία πιστοποίησης, οι εταιρείες ικανοποίησαν πλήρως τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, εφαρμόζοντας αποτελεσματικές δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.

Παράλληλα, η Siemens Mobility A.E. πιστοποιήθηκε και με το Διεθνές Πρότυπο ISO 39001:2012 που αφορά στην Οδική Ασφάλεια όλων των ενδιαφερόμενων μελών της.

Τα αναγνωρισμένα πρότυπα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 και Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας ISO 39001 δίνουν τη δυνατότητα ενσωμάτωσης των εν λόγω συστημάτων στον συνολικότερο στρατηγικό σχεδιασμό των δυο εταιρειών, απαιτούν και εξασφαλίζουν αυξημένη εστίαση στον εντοπισμό και στη διαχείριση των κινδύνων και των ευκαιριών, ενώ δίνουν βαρύτητα στον προσδιορισμό συγκεκριμένων βελτιώσεων για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των όποιων ενδεχόμενων επιπτώσεων στην Οδική Ασφάλεια (για την περίπτωση της Siemens Mobility A.E.), τόσο του ίδιου του οργανισμού, αλλά και όσων εμπλέκονται στην αλυσίδα αξίας των υπηρεσιών του.

Τα πρότυπα αυτό βρίσκονται σε απόλυτη αρμονία με τις αρχές των εταιρειών παγκοσμίως, και ουσιαστικά αποτελούν απόδειξη ότι οι καινοτόμες λύσεις και υπηρεσίες τους εστιάζουν αποκλειστικά στο όφελος που μπορούν να επιφέρουν στην κοινωνία και τον πλανήτη.

«Η πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 έχει ιδιαίτερη σημασία για την εταιρεία μας. Εκτός από το ότι αναγνωρίζει ότι διαχειριζόμαστε τα περιβαλλοντικά θέματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητές μας, με τις πλέον ενδεδειγμένες μεθόδους, ανταποκρινόμενοι πλήρως στις εθνικές, νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, αλλά και στις τοπικές ανάγκες και στην εταιρική πολιτική μας, το σημαντικότερο είναι ότι αποτελεί απόδειξη της προσήλωσης της εταιρείας και των ανθρώπων της στη διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών μας επιδόσεων. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα είμαστε επικεντρωμένοι – μεταξύ άλλων – στο να μειώσουμε τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα του εταιρικού στόλου μας στα 95g/km. Είναι μια σημαντική μείωση συγκριτικά με το παρελθόν, ειδικά αν αναλογιστούμε ότι το 2015 ήταν 148g/km. Αυτό το θεωρούμε ως σημαντική συμβολή στην κοινωνία, που αναδεικνύει τη δέσμευσή μας για τις επόμενες γενιές να βελτιώσουμε το φυσικό περιβάλλον και να διασφαλίσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη των κοινωνιών μας», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens Α.Ε. Johann Goettler.

«Ο τρόπος λειτουργίας και η τεχνολογία αιχμής πάνω στην οποία βασίζει τα προϊόντα της η Siemens Mobility A.E. όχι μόνο ακολουθούν αλλά βασίζονται στην αρχή της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και της φιλικής προς το περιβάλλον μεταφοράς προσώπων και αγαθών, παρέχοντας προηγμένες λύσεις για υγιείς, ασφαλείς και βιώσιμες πόλεις. Οι δυο πιστοποιήσεις για τη Siemens Mobility Α.Ε. αποδεικνύουν τη σταθερή δέσμευση της εταιρείας για ακόμη περισσότερες καινοτόμες λύσεις προς αυτήν την κατεύθυνση»,  δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens Mobility Α.Ε., Χρήστος Γεωργίου.

Ο CEO της TÜV AUSTRIA Hellas, Ιωάννης Καλλιάς, αναφέρει σχετικά: «Στην  TÜV AUSTRIA Hellas νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά για τη συνεργασία μας με τη Siemens Α.Ε. και τη Siemens Mobility A.E., για τις πιστοποιήσεις των εταιρειών με τη νέα έκδοση του διεθνούς προτύπου ISO 14001:2015, και επιπλέον με το Διεθνές Πρότυπο ISO 39001:2012 για τη Siemens Mobility A.E.. Ως μια εταιρεία που τοποθετεί στο επίκεντρο την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών της, υπογράφουμε με υπευθυνότητα την τήρηση των αρχών και των απαιτήσεων των ακολουθούμενων  από εκείνους συστημάτων διαχείρισης, ώστε να συμβάλλουμε στην δυναμική εξέλιξη των υπηρεσιών τους».

Πηγή: energypress.gr

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ