Στον ΟΤΕ έργο του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στον ΟΤΕ την «προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια, η εγκατάσταση και η επίδειξη λειτουργίας εξοπλισμού Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και λογισμικών στις σχολικές μονάδες των νήσων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Με την προμήθεια του κατάλληλου αυτού εξοπλισμού ΤΠΕ επιδιώκονται: (α) η ενίσχυση της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας κατά τη διδακτική πράξη στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, (β) η δημιουργία θετικών συνθηκών και η διασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών από όλους όσοι μετέχουν στο εκπαιδευτικό σύστημα και (γ) η ένταξη και η εξοικείωση όλων των μαθητών στο συνεχώς εξελισσόμενο τεχνολογικό περιβάλλον. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 1,530 εκατ. ευρώ περίπου (πλέον ΦΠΑ).

Πηγή: netweek.gr

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ