Συνέντευξη του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή της TÜV AUSTRIA HELLAS, κ. Νιχωρλή

Νέες υπηρεσίες στους κτηριακούς ελέγχους

Νέες υπηρεσίες στο χώρο των κτηριακών ελέγχων, λάνσαρε η TÜV AUSTRIA Hellas. Σύμφωνα με στελέχη της εταιρίας, οι νέες υπηρεσίες περιλαμβάνουν την αξιολόγηση τεχνικών εγγράφων και μελετών, τους ελέγχους κατά την κατασκευή νέων κτηρίων, καθώς και τον έλεγχο υφιστάμενων κτηριακών κατασκευών για τη διασφάλιση επενδύσεων. Οι υπηρεσίες απευθύνονται σε funds, ιδιώτες, κτηματομεσίτες, χρηματοπιστωτικά και ασφαλιστικά Ιδρύματα επενδυτές ακινήτων και διαχειριστές κτηρίων.

Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες της TÜV AUSTRIA Hellas διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: 

1. Ο έλεγχος των τεχνικών εγγράφων περιλαμβάνει ανασκόπηση του φακέλου του κτηρίου (άδειες, μελέτες, συμβατικές υποχρεώσεις, ειδικές απαιτήσεις περιοχής), εάν πρόκειται για νέα κατασκευή, ενώ αν πρόκειται για υφιστάμενο κτίριο περιλαμβάνει ανασκόπηση αδειών, πιστοποιητικών κατασκευής και βιβλίου συντήρησης/βλαβών. 

2. Ο έλεγχος κατά την κατασκευή νέων κτηρίων μπορεί να γίνει σε προκαθορισμένες φάσεις της κατασκευής, όπως θεμελίωση, στεγανοποίηση, τοιχοποιία, ξύλινες κατασκευές, δάπεδα κλπ., καθώς και στην ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση (θέρμανση, ανελκυστήρες, υδραυλικά, κλιματισμός, πυρανίχνευση/ πυρόσβεση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας). Σε κάθε στάδιο της επιθεώρησης εκδίδονται Εκθέσεις Επιθεώρησης, οι οποίες αποτυπώνουν τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν από το φορέα, την πρόοδο των εργασιών, τυχόν αποκλίσεις από το χρονοδιάγραμμα, τυχόν παραλείψεις και τις ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν ώστε το έργο να ολοκληρωθεί συμμορφούμενο με τις προδιαγραφές. Τέλος, στο τελικό στάδιο πραγματοποιείται γενικός έλεγχος, λειτουργικοί έλεγχοι θέρμανσης/κλιματισμού/smart building, έλεγχος/πιστοποίηση ανελκυστήρων, έλεγχος/ πιστοποίηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κλπ. 

3. Όσον αφορά στα υφιστάμενα κτίρια, γίνεται έλεγχος για τον προσδιορισμό στατικής επάρκειας με μη καταστροφικούς ελέγχους καθώς και έλεγχοι σε δώματα, μονώσεις, τοιχοποιίες, πορτοπαράθυρα, δάπεδα κτλ. Για την αξιολόγηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων πραγματοποιούνται οπτικοί και λειτουργικοί έλεγχοι στα υδραυλικά, ζεστό νερό χρήσης, θέρμανση, εξοπλισμό πυρόσβεση, ηλεκτρολογικά, κλπ. Επίσης γίνεται και η κοστολόγηση αποκαταστάσεων που ενδεχομένως απαιτηθούν. 

Η εμπεριστατωμένη αξιολόγηση πολυτελών κατοικιών, που είτε κατασκευάζονται είτε είναι ήδη κατασκευασμένες αποτελεί μία καινοτόμο υπηρεσία, που έλειπε από την ελληνική αγορά. Οι επενδυτές ακινήτων μπορούν πλέον να έχουν έναν παγκοσμίως αναγνωρίσιμο συνεργάτη, για να αξιολογήσουν και να προωθήσουν το ακίνητο τους. 

Επιπλέον, η επιθεώρηση διασφαλίζει την αξιόπιστη τεχνική αξιολόγηση του ακινήτου και την ποιότητα και την ασφάλεια (για τον αγοραστή ή τον επενδυτή) και τη μείωση του διαχειριστικού κινδύνου. Προλαμβάνει δε και εντοπίζει σφάλματα και παραλείψεις, ενώ η αρωγή στη σύνταξη τεχνικού φακέλου επενδύσεων κάνει ευκολότερη τη δανειοδότηση της επένδυσης στο ελάχιστο κόστος ασφάλισής της.

Πηγή: Build

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ