Το Χαμόγελο του Παιδιού για τους ασυνόδευτους ανηλίκους στην Ευρώπη

Η 3η  συνάντηση της Κοινότητας ανταλλαγής καλών πρακτικών και γνώσης για τους ασυνόδευτους ανηλίκους στην Ευρώπη στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «Building knowledge from local practices: a solution for better care and integration of unaccompanied minors» πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από τις 29 έως τις 31 Ιανουαρίου, παράλληλα με την τέταρτη συνάντηση εργασίας της ομάδας έργου στις 28 Ιανουαρίου και 1 Φεβρουαρίου.

Συγκεκριμένα, στη συνάντηση συμμετείχαν, εκτός από την επιστημονική ομάδα του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», εκπρόσωποι από τον Γαλλικό Οργανισμό «Apprentis d’Auteuil», τον Ιταλικό Οργανισμό «Federazione SCS CNOS», τον Γερμανικό Οργανισμό «Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands», το Πανεπιστήμιο του Bedfordshire από την Αγγλία και το Παρατηρητήριο για τη μετανάστευση των ανηλίκων του Πανεπιστημίου του Poitiers από την Γαλλία.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» κ. Κώστας Γιαννόπουλος τόνισε σχετικά: «Είναι απολύτως αναγκαία η δραστηριοποίηση και συνεργασία των Ευρωπαϊκών Οργανισμών για την παροχή άμεσης και ολιστικής στήριξης στους ασυνόδευτους ανήλικους. Δεν είναι ώρα για λόγια αλλά για πράξεις και πιστεύω ότι από το έργο αυτό θα υλοποιηθεί με επιτυχία δημιουργώντας  ένα ουσιαστικό εργαλείο αποτελεσματικής διαχείρισης για τους νέους επαγγελματίες. Είμαι πεπεισμένος ότι το εργαλείο αυτό  θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα στην αντιμετώπιση της τεράστιας πρόκλησης της ομαλής προσαρμογής ενός ασυνόδευτου ανήλικου στο πλαίσιο φροντίδας του και στην κοινωνία».

Το έργο έχει διάρκεια 24 μήνες και στοχεύει στην ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών και την εκπαίδευση νέων επαγγελματιών που έρχονται σε επαφή με ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες, καθώς και την κεφαλαιοποίηση αυτών των καλών πρακτικών που αναπτύσσονται σε τοπικό επίπεδο στην Ευρώπη.

Στο πλαίσιο αυτό, η συνάντηση της Κοινότητας ανταλλαγής καλών πρακτικών και γνώσης για τους ασυνόδευτους ανηλίκους στην Ευρώπη προσέφερε στους συμμετέχοντες επαγγελματίες την δυνατότητα να ορίσουν από κοινού τις βασικές αρχές, τα ορόσημα και τα σημεία προσοχής για την φροντίδα των ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ευρώπη. Επίσης, μοιράστηκαν εξειδικευμένα σενάρια, καθώς και οι απαντήσεις των ίδιων των ασυνόδευτων ανηλίκων ως προς το τι είναι σημαντικό στην συνεχή επαφή και συνεργασία με τους Κοινωνικούς Λειτουργούς.

Παράλληλα, η συνάντηση της ομάδας εργασίας είχε ως στόχο τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση της τρίτης συνάντησης της Κοινότητας ανταλλαγής καλών πρακτικών και γνώσης και την επιλογή του υλικού που θα  αξιοποιηθεί για το εκπαιδευτικό παραδοτέο του έργου “digital notebooks”. 

Τέλος, η ομάδα εργασίας έθεσε τα επόμενα βήματα της υλοποίησης του έργου που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο εδώ.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ