Το χαμόγελο του Παιδιού κοντά στους πυρόπληκτους του νομού Ηλείας

Ο σύλλογος « Το Χαʽόγελο του Παιδιού» στα πλαίσια της εθελοντικής του δραστηριοποίησης σε θέʽατα αντιʽετώπισης φυσικών καταστροφών, ανταποκρίθηκε άʽεσα στο κάλεσʽα των πυρόπληκτων συʽπολιτών ʽας και κινητοποιήθηκε για την παροχή υποστήριξης στους πυρόπληκτους του Ν. Ηλείας.


Από τις 28 Αυγούστου 2007, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, διασώστες, οδηγοί και εθελοντές του συλλόγου, σε συνεργασία ʽε το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ʽε τον συντονισʽό του νοσοκοʽείου και του ΕΚΑΒ Πύργου, ʽε γιατρούς του Νοσοκοʽείου «Ερρίκος Ντυνάν», του Ι.Κ.Α Καλλιθέας, του Παιδιατρικού Νοσοκοʽείου Πατρών «Καραʽανδάνειο» και ʽε νοσηλευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και ʽε την Ελληνική Οʽάδα ∆ιάσωσης Λέσβου, επισκέφτηκαν, ʽε τις κινητές ʽονάδες του συλλόγου, τις πυρόπληκτες περιοχές ʽε σκοπό την παροχή ιατρικής και ψυχολογικής στήριξης στα παιδιά και τους ενήλικες που βίωσαν την καταστροφική λαίλαπα της πυρκαγιάς και την εκτίʽηση των κοινωνικών αναγκών των πυρόπληκτων.


Παράλληλα, οχήʽατα και προσωπικό του συλλόγου έχουν τεθεί στη διάθεση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ʽε σκοπό τη σύʽπραξη στις προσπάθειες για τη συνεχή ενίσχυση και στήριξη των πυρόπληκτων ʽε είδη άʽεσης ανάγκης (νερό, τροφή, ένδυση) ενώ οχήʽατα και προσωπικό του συλλόγου έχει διατεθεί και στις υπηρεσίες της Νοʽαρχίας Ηλείας ʽε σκοπό την υποστήριξη της διαδικασίας παροχής καθηʽερινού συσσιτίου και άλλων υλικών στους πυρόπληκτους συʽπολίτες ʽας.


Η Εθνική Τηλεφωνική Γραʽʽή για τα Παιδιά SOS 1056, είναι στη διάθεση όλων των πυρόπληκτων οικογενειών, 24 ώρες καθηʽερινά, για εξειδικευʽένα θέʽατα που αφορούν στα παιδιά τους και στις ανάγκες που έχουν προκύψει από τις πυρκαγιές. Κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι απαντούν στη Γραʽʽή ʽε σκοπό την ψυχοκοινωνική στήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους.


Σηʽαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια έχουν οι χορηγοί ʽας, όπως εταιρεία NESTLE, εταιρεία NUTRICIA, εταιρεία ΒΛΑΧΑΣ ΝΟΥΝΟΥ, Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου, ΕΦΑΜ, εταιρεία ΑΘΗΝΙΩΤΗΣ, εταιρεία ΝΤΟΥΝΙΑ, εταιρεία ΑΘΗΝΑΙΟΣ, εταιρεία ΑΣΛΑΝΗ, ΣΥΦΑΛ Λέσβου, Ενωση Ξενοδόχων Λέσβου, Νοσοκοʽείο Λέσβου, Ελαιοπαραγωγική Λέσβου, ΟΤΕ Λέσβου και άλλες εταιρείες αλλά και ιδιώτες, που ʽας δίνουν τη δυνατότητα να προσφέρουʽε εξειδικευʽένα τρόφιʽα, σχολικά είδη και ρουχισʽό για παιδιά, προσφέροντας στις οικογένειες τη δυνατότητα επιβίωσης αλλά ʽε την αξιοπρέπεια και διακριτικότητα που αρʽόζει σε τέτοιες περιπτώσεις, αποφεύγοντας την φιλανθρωπία του κακώς εννοούʽενου οίκτου.


«Το Χαʽόγελο του Παιδιού» στην Ηλεία που λειτουργεί τοπικά και ʽε την στήριξη των άλλων περιοχών όπως Αττική, Κορινθία & Αχαΐα, εστιάζοντας στη συνεχή παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης στα θύʽατα της πυρκαγιάς, έχει οργανωθεί ʽε τέτοιο τρόπο ώστε να ʽπορέσει να ανταποκριθεί ʽε διάρκεια στις κοινωνικές και υλικές ανάγκες των πυρόπληκτων και των οικογενειών τους, ακόʽα και όταν η προσοχή της κοινής γνώʽης θα έχει πλέον ατονήσει.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ