Το Χαμόγελο του Παιδιού συμμετείχε στη Συνδιάσκεψη του ΟΑΣΕ στη Βαρσοβία

Στην ετήσια συνδιάσκεψη του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) με τίτλο «Human Dimension Implementation Meeting 2018» συμμετείχε «Το Χαμόγελο του Παιδιού», οι εργασίες της οποίας πραγματοποιήθηκαν στη Βαρσοβία στο Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ (ODIHR).

Η συγκεκριμένη διάσκεψη αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενώνοντας τις φωνές και τις απόψεις σε ετήσια βάση εκπροσώπων εθνικών κυβερνήσεων μελών του ΟΑΣΕ, διεθνών Οργανισμών και Ευρωπαϊκών Θεσμών, μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, ειδικών ερευνητών, εκπροσώπων της κοινωνίας πολιτών, επαγγελματιών και ακτιβιστών στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στόχος της διάσκεψης είναι η προώθηση του ανοικτού διαλόγου ανάμεσα στις κοινωνίες της Ευρώπης και η αξιολόγηση της προόδου εφαρμογής των δεσμεύσεων του ΟΑΣΕ για τον σεβασμό και προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών.

Στη διάρκεια των εργασιών της συνδιάσκεψης «Το Χαμόγελο του Παιδιού», το οποίο εκπροσωπήθηκε από τον Επίτιμο Πρέσβη και Επικεφαλής των Διεθνών του Συνεργασιών, κ. Marc Van den Reeck μοιράστηκε ανάμεσα σε φορείς της κοινωνίας πολιτών από όλη την Ευρώπη τη διαχρονική του εμπειρία στον τομέα προστασίας των παιδιών και ειδικότερα των παιδιών προσφύγων και μεταναστών, συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων ανηλίκων που εξαφανίζονται και διατρέχουν τους αυξημένους κινδύνους της εμπορίας και της εκμετάλλευσης.

Ο κ. Marc Van den Reeck τόνισε ενώπιον των εκπροσώπων των κρατών-μελών του ΟΑΣΕ την ισχυρή πεποίθηση του Οργανισμού ότι η κράτηση των παιδιών αποτελεί μια απαράδεκτη πρακτική ανεξάρτητα των συνθηκών και ότι όλα τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών προσφύγων και μεταναστών έχουν ανάγκη ολιστικής φροντίδας και υποστήριξης.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε και για την προστιθέμενη αξία και ρόλο που έχουν φορείς της κοινωνίας των πολιτών με διαχρονική προσφορά και υπάρχουσες υποδομές σε μια χώρα που καλείται να διαχειριστεί έντονες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές προκειμένου να διασφαλίζεται η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και η βιωσιμότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών προστασίας στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

Ειδικότερα, στον τομέα της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων «Το Χαμόγελο του Παιδιού» διατύπωσε μια σειρά από προτάσεις και συστάσεις όπως π.χ. η ανάγκη καλύτερης εκπαίδευσης του προσωπικού και των εθελοντών ενός φορέα στην αναγνώριση πιθανών θυμάτων, στη σημασία της ολιστικής φροντίδας στον τομέα της πρόληψης και προστασίας, στο ρόλο της διασυνοριακής συνεργασίας ανάμεσα σε αρχές και τους φορείς της κοινωνίας πολιτών, στην ανάγκη των αρχών να συνεργάζονται αποτελεσματικά με τους φορείς όχι μόνο στο επίπεδο λήψης αποφάσεων, αλλά κυρίως στην πρώτη γραμμή όταν απαιτούνται άμεσα μέτρα προστασίας, πρόληψης και δίωξης εγκλημάτων εμπορίας.

Το πλήρες υλικό των εργασιών της συνδιάσκεψης μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΟΑΣΕ εδώ.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ