Το Χαμόγελο του Παιδιού: 4η Συνάντηση Εργασίας του έργου SAFE

Η 4η συνάντηση εργασίας του ευρωπαϊκού έργου «SAFE: Βιώσιμη Συμμαχία για τα Εξαφανισμένα Παιδιά στην Ελλάδα» πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 23 Φεβρουαρίου 2018, όπου και συζητήθηκε η πορεία εξέλιξης και τα επόμενα βήματα του έργου που συντονίζεται από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά την 4η συνάντηση εργασίας, η ομάδα έργου έκανε μια επισκόπηση των ενεργειών που έχουν πραγματοποιηθεί έως τώρα στο πλαίσιο του έργου (περιεχόμενο εκπαιδευτικού υλικό, πρόγραμμα εκπαίδευσης, αριθμό και προφίλ των συμμετεχόντων) και στην συνέχεια ακολούθησε συζήτηση με βασικότερα σημεία αυτής ήταν:

1. Το πλαίσιο λειτουργίας και τα μέσα που διαθέτει στο πεδίο ο κάθε φορέας για την αναζήτηση εξαφανισμένων παιδιών.
2. Το σενάριο και την μεθοδολογία για την άσκηση πεδίου θα γίνει με την μέθοδο-«άσκηση επί χάρτου».
3. Οργανωτικά θέματα για τις εκπαιδεύσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα με βάση τις ανάγκες που έχει καταγράψει το έργο με στόχο τη βελτίωση της συνεργασίας ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς.

Στην 4η συνάντηση του SAFE συμμετείχαν εκπρόσωποι από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και συγκεκριμένα επιστημονικό προσωπικό που στελεχώνει το Επιχειρησιακό Κέντρο του Οργανισμού όπου και συντονίζεται η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 και η ενεργοποίηση του AmberAlertHellas, εθελοντές της Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής», εθελοντές Σαμαρείτες, εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Ασφάλειας και του Τμήματος Αναζητήσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και της Πυροσβεστικής. 

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε εδώ.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ