Υποτροφίες COSMOTE

Φέτος η εταιρεία στηρίζει κυρίως φοιτητές από τις πυρόπληκτες περιοχές

Για έκτη συνεχή χρονιά, η COSMOTE, προκηρύσσει το πρόγραμμα Υποτροφιών της, για πρωτοετείς φοιτητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας.

Οι Υποτροφίες COSMOTE ύψους δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ η καθεμία, απονέμονται σε έντεκα πρωτοετείς φοιτητές Ελληνικών ΑΕΙ όλων των κλάδων, με στόχο την ενίσχυση των πτυχιακών σπουδών τους. Για το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008, η εταιρία μεριμνά με ιδιαίτερη ευαισθησία για τη στήριξη των νέων που προέρχονται από τους νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Ηλείας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας και Ευβοίας, που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Το πρόγραμμα απευθύνεται και σε σπουδαστές που έχουν αποφοιτήσει από δημόσια σχολεία των νομών Βοιωτίας, Αργολίδας, Ρεθύμνου και Χαλκιδικής. Με την επιλογή των προαναφερθέντων νομών, η COSMOTE καλύπτει πλέον το 100% της Ελληνικής Περιφέρειας, από το 2002 που ξεκίνησε το πρόγραμμα Yποτροφιών.

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό και το επίπεδο των υποψηφιοτήτων, η εταιρία προτίθεται να απονείμει και φέτος Τιμητικές Διακρίσεις, συνοδευόμενες από το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ η καθεμία, σε υποψηφίους οι οποίοι διακρίθηκαν για τις σχολικές και εξωσχολικές τους επιδόσεις. 

Ως προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών από τους υποψηφίους έχει ορισθεί η 19/10/2007. Μετά την αξιολόγηση του συνόλου των αιτήσεων θα ακολουθήσει η απονομή των Υποτροφιών και των Τιμητικών Διακρίσεων, στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης που θα ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα.

Μέσω του θεσμού αυτού, που εντάσσεται στο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της COSMOTE, η εταιρία έχει προσφέρει 50 Υποτροφίες αξίας 12.000 ευρώ η καθεμία και 101 Τιμητικές Διακρίσεις αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία, και έχει επιδώσει συνολικά 701.000 ευρώ, σε φοιτητές από όλους τους νομούς της χώρας.

Η COSMOTE για μια ακόμη φορά, κάνει πράξη τη δέσμευσή της να συμβάλλει σε ένα καλύτερο και πιο δημιουργικό μέλλον για τους νέους, καθώς και σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Σημείωση:

Οι ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ COSMOTE αφορούν απόφοιτους λυκείου του σχολικού έτους 2006-2007 που έχουν εισαχθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας μας ως πρωτοετείς φοιτητές.

Γενικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση των Υποτροφιών αποτελούν η Ελληνική ιθαγένεια των υποψηφίων, η εισαγωγή τους σε οποιοδήποτε Α.Ε.Ι. της χώρας μας, ανεξαρτήτως σχολής ή τμήματος, η αποφοίτησή τους από δημόσιο λύκειο των νομών Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Ηλείας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Ρεθύμνου και Χαλκιδικής (σημειώνεται ότι το Α.Ε.Ι. στο οποίο ο/η υποψήφιος/α υπότροφος θα εγγραφεί και θα παρακολουθεί τα μαθήματα, θα πρέπει να βρίσκεται σε διαφορετικό νομό από το νομό που βρίσκεται το Λύκειο αποφοίτησης του), η έγκαιρη κατάθεση της αίτησης και των απαραίτητων – σύμφωνα με την αναλυτική προκήρυξη – δικαιολογητικών, η οικονομική αδυναμία των υποψηφίων να αντιμετωπίσουν τις σπουδές τους. Πρόσθετα κοινωνικά κριτήρια θα ληφθούν, επίσης, υπόψη όπως, άτομα με ειδικές ανάγκες, τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κλπ.

Για περισσότερες πληροφορίες και την παραλαβή των σχετικών εντύπων (προκήρυξη και αίτηση), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται το διαδικτυακό τόπο της εταιρίας: www.cosmote.gr/scholarships ή να απευθύνονται στο Τμήμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της COSMOTE (210 617 7263).

 


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ