ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ: Σήμανση ημερομηνίας λήξης στα τρόφιμα & αντιλήψεις των Ελλήνων για τη σπατάλη τροφίμων

Ευρήματα ποσοτικής έρευνας ανάμεσα στους Έλληνες καταναλωτές

To Aμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος υπό την επιστημονική επίβλεψη του Center of Excellence in Food, Tourism & Leisure, πραγματοποίησε αυτοχρηματοδοτούμενη έρευνα σχετικά με τη σήμανση ημερομηνίας λήξης στα τρόφιμα & τις αντιλήψεις των Ελλήνων για τη σπατάλη τροφίμων. Η έρευνα έτρεξε online τον Οκτώβριο στον γενικός πληθυσμό. Το δείγμα αποτελούσαν άνδρες- γυναίκες ηλικίας 16-64 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Τα κύρια ευρήματα της έρευνας είναι τα εξής:


• Οι καταναλωτές σε μεγαλύτερο ποσοστό αναγνωρίζουν την ευθύνη, που έχουν σχετικά με τη σπατάλη τροφίμων και είναι διαθέσιμοι να συμμετέχουν σε ενέργειες, που αφορούν τους ίδιους για την αντιμετώπισή της.
• Παρόλο, που οι καταναλωτές αναγνωρίζουν το ζήτημα και θέλουν να ενεργήσουν σχετικά, και παρόλο που ένα μέτρο πρόληψης είναι ο έλεγχος ημερομηνίας λήξης πριν την αγορά ή την κατανάλωση, αρκετοί φαίνεται ότι δεν καταλαβαίνουν πώς λειτουργεί η σήμανση ημερομηνιών. Πάνω από το 1/3 δε γνωρίζει τι σημαίνει ανάλωση κατά προτίμηση πριν από το οποίο δε σημαίνει και πέταμα και 1 στους 6 δε γνωρίζει την ερμηνεία ανάλωση έως. Υπάρχει και ένα ποσοστό γύρω στο 14%, βάζει σε κίνδυνο την υγεία του καταναλώνοντας τρόφιμα, που βάσει ημερομηνίας δεν θα έπρεπε να καταναλωθούν.
• Σχετικά με τη διαχείριση της σπατάλης τροφίμων, στα μάτια των καταναλωτών αυτοί που μπορούν και πρέπει να διαχειριστούν το θέμα της σπατάλης τροφίμων είναι οι ίδιοι οι καταναλωτές (όπως αναφέραμε και προηγουμένως) αναγνωρίζοντας την προσωπική τους ευθύνη, τα supermarket και η βιομηχανία τροφίμων. Η κοινωνία των πολιτών, ΜΚΟ και η επιστημονική κοινότητα είναι παραδόξως στις τελευταίες θέσεις. Ο καταναλωτής βασίζεται στους φορείς με τους οποίους έρχεται σε επαφή σχετικά με την προμήθεια τροφίμων.
• Ένα μεγάλο μέρος των καταναλωτών θεωρεί ότι σημαντικός είναι ο ρόλος των super markets μάλιστα με δράσεις στο χώρο τους και φυσικά έπονται τα ΜΜΕ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αξίζει να τονίσουμε ότι, βάσει της κοινής γνώμης, τα μαθήματα μαγειρικής βοηθούν στο να κατανοήσουν στην πράξη πώς θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν τα υπολείμματα τροφών.
• Για την ενημέρωση και για την αλλαγή συμπεριφοράς των καταναλωτών, τα supermarkets έχουν τον κύριο λόγο πραγματοποιώντας δράσεις στο χώρο τους. Έπονται τα ΜΜΕ αλλά και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
• Από τα ποσοστά βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ένα size fits all. Χρειάζεται μια ολιστική προσέγγιση και συνεργασία μεταξύ των διαφόρων φορέων βάζοντας στο κέντρο τον καταναλωτή.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ