ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ: Το MSc in Tourism Management απέκτησε νέα Συμβουλευτική Επιτροπή

Το Alba Graduate Business School προχώρησε στη σύσταση Συμβουλευτικής επιτροπής για το MSc in Tourism Management, η οποία πραγματοποίησε την εναρκτήρια συνεδρίασή της, σε υβριδική μορφή, στις 17 Μαρτίου 2021

Στη σύσταση Συμβουλευτικής επιτροπής για το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών MSc in Tourism Management προχώρησε το Alba Graduate Business School. Μέσω της επιτροπής, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει την ευκαιρία να συνδεθεί με υψηλόβαθμα στελέχη από τον κλάδο του τουρισμού, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τους στρατηγικούς στόχους και τις προκλήσεις της τουριστικής βιομηχανίας, καθώς και την ενίσχυση των δεσμών του Alba με τον κόσμο των τουριστικών επιχειρήσεων.

Ως μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής του MSc in Tourism Management έχουν επιλεγεί εκπρόσωποι επιχειρήσεων και θεσμών με μακρόχρονη εμπειρία στον τομέα του τουρισμού και σχετίζονται με το Ακαδημαϊκό Πρόγραμμα. Οι συμμετέχοντες στην επιτροπή θα παρέχουν πολύτιμες γνώσεις που θα συμβάλουν στη στρατηγική ανάπτυξη και τη διεθνή επέκταση του Προγράμματος.

Τα μέλη της Συμβουλευτικής επιτροπής του MSc in Tourism Management είναι τα εξής:

 • • Δημήτρης Βαλέργας, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού, Grand Hyatt Athens
 • • Αλέξανδρος Βασιλικός, Πρόεδρος Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος
 • • Μάρκος Γιαννισόπουλος, Area Manager, Expedia
 • • Λία Ζαμπέτογλου, Επικεφαλής Ομάδας Εκμάθησης & Ανάπτυξης Ταλέντων, Sani Resort / Ikos Resorts
 • • Έλενα Γκίκα, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, Costa Navarino
 • • Εμμανουέλα Καραμάλη, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, Aegean
 • • Γιώργος Κουτσοκώστας, Διευθυντής Εκμάθησης & Ανάπτυξης, Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ)
 • • Λίλιαν Λαμπροπούλου, Διευθύντρια Ανθρώπων και Πολιτισμού, Four Seasons
 • • Κωνσταντίνος Σαντίκος, Διευθύνων Σύμβουλος, Santikos Collection

Η ίδρυση της Συμβουλευτικής Επιτροπής του MSc in Tourism Management αποτελεί μέρος της προσπάθειας του Alba Graduate Business School για τη διαμόρφωση και διατήρηση ανοικτών διαύλων επικοινωνίας μεταξύ φοιτητών, καθηγητών, επαγγελματιών του κλάδου και θεσμικών εκπροσώπων.

Ειδικότερα, τα καθήκοντα της Συμβουλευτικής Επιτροπής περιλαμβάνουν:

 • • Παροχή βοήθειας για την ανασκόπηση της στρατηγικής θέσης του Ακαδημαϊκού Προγράμματος στην αγορά, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες τάσεις και προκλήσεις στον κλάδο.
 • • Υποστήριξη του Ακαδημαϊκού Προγράμματος στην υλοποίηση των στρατηγικών του στόχων.
 • • Κατανόηση των τρεχουσών αναγκών και προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες της τουριστικής βιομηχανίας.
 • • Καθοδήγηση σχετικά με τον εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών και τις δεξιότητες που απαιτούνται για όσους επιθυμούν να χτίσουν μια επιτυχημένη καριέρα ως επαγγελματίες του τουρισμού.
 • • Εντοπισμός των καίριων ζητημάτων στην πρόσληψη και ανάπτυξη ταλέντων στην τουριστική βιομηχανία καθώς και ανάπτυξη σχετικών στρατηγικών.
 • • Ενθάρρυνση της διερεύνησης καινοτόμων δραστηριοτήτων για την ενίσχυση του υφιστάμενου επαγγελματικού δικτύου.

Κατά τη διάρκεια αυτής της πρώτης συνάντησης, πραγματοποιήθηκε συζήτηση σχετικά με τη φιλοσοφία, το όραμα, τις αξίες, το περιεχόμενο, τη δομή και τις δραστηριότητες του Προγράμματος. Το Πρόγραμμα θα είναι διαθέσιμο σε υβριδική μορφή, περιλαμβάνοντας 14 διαδικτυακά μαθήματα, ενώ, ταυτόχρονα, θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές εκδρομές και διά ζώσης εργαστήρια. Στο πρόγραμμα σπουδών ειδική θέση κατέχουν τα μαθήματα ψηφιακών δεξιοτήτων και τεχνολογικών εργαλείων για τον τομέα του τουρισμού, καθώς στη σημερινή εποχή η απασχόληση στον κλάδο απαιτεί εκτεταμένη χρήση τους. Ταυτόχρονα, κύριο μάθημα του προγράμματος αποτελεί η Στρατηγική, όπου έμφαση δίνεται στον στρατηγικό ρόλο του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού για τη διαμόρφωση της εταιρικής στρατηγικής.

Τόσο ο πρύτανης του Alba Graduate Business School, Τhe American College of Greece και Καθηγητής Διεθνών Επιχειρήσεων και Στρατηγικής, Κώστας Αξαρλόγλου, όσο και η Ακαδημαϊκή Διευθύντρια του προγράμματος MSc in Tourism Management, Ευαγγελία Μπαραλού, ευχαρίστησαν θερμά τα μέλη της επιτροπής για τις ιδέες που παρουσίασαν και συμφώνησαν να εργαστούν πάνω σε αυτές στο εγγύς μέλλον.

Πγή άρθρου και εικόνας: Δελτίο Τύπου/Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ