Γρηγόρης Φουντής, ESG Project Manager Digital ESG Services & Products

Ο Γρηγόρης Φουντής έχει εργαστεί στο τραπεζικό χώρο 15 χρόνια με τελευταία εργασία στην Τράπεζα Πειραιώς, σε θέσεις διαχείρισης απαιτήσεων στα Ευρωπαϊκά Επιδοτούμενα Προγράμματα (ΕΣΠΑ) καθώς και στη Διαχείριση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων και της Λιανικής Τραπεζικής. Συμμετείχε στη ομάδα διαμόρφωσης της πολιτικής ΕΚΕ της Ελληνικής Τράπεζας.

Είναι εισηγητής / εκπαιδευτής εταιρικής υπευθυνότητας (ΕΚΕ) στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΙΕΚ).

Με τις σπουδές του στο πεδίο του Μάρκετινγκ (ΑΤΕΙ – Αθηνών) και διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο στη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο)

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ