Αλεξάνδρα Βασιλακοπούλου, Business Unit Manager, Digital ESG Services & Products

Η Αλεξάνδρα Βασιλακοπούλου σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών και έχει εργαστεί για πολλά χρόνια στον τομέα της πληροφορικής, ως IT Project Manager και Business Analyst. Διαθέτει σημαντική εμπειρία στους τομείς των Τραπεζών, των Ασφαλίσεων και της Υγείας. Από το 2015 έχει αποκτήσει επιπλέον εμπειρία στους τομείς της Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιωσιμότητας, της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Εταιρικής Διακυβέρνησης, της Κυκλικής Οικονομίας και της Μείωσης της Σπατάλης Τροφίμων. Η Αλεξάνδρα εργάζεται στην Global Sustain από τον Νοέμβριο 2002, ως IT Digitization Services & ESG Consultant.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ