Ζωή Ρήγα, Country Director Cyprus, Global Sustain

Η Ζωή Ρήγα είναι απόφοιτη BA στις Δημόσιες Σχέσεις, Επικοινωνία & Marketing του Πανεπιστημίου Indianapolis και κατέχει μεταπτυχιακό MSc Management από το Cyprus International Institute of Management (CIIM). 

Η εργασιακή της εμπειρία ξεκίνησε στην Ελλάδα σε πολυεθνική τσιμεντοβιομηχανία όπου ασχολήθηκε κυρίως με Σχέσεις με Κοινότητες και Επικοινωνία, συνεχίστηκε στη Κιργισία στον κατασκευαστικό κλάδο, καταλήγοντας μέχρι πρόσφατα στην Τσιμεντοβιομηχανία Βασιλικού στην Κύπρο ως Press Officer, PR & Crisis Communication Officer. 

Οι τομείς απασχόλησής της ήταν η Εταιρική Υπευθυνότητα, η Βιώσιμη Ανάπτυξη, οι Δημόσιες Σχέσεις, το Γραφείο Τύπου και η Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσης. 

Είναι πιστοποιημένη Chief Sustainability Officer (CSO) Professional  καθώς και πιστοποιημένη επαγγελματίας στις Δημόσιες Σχέσεις (CIPR).

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ