€389 εκατ. για τον ΟΤΕ μέσω EBRD για χρηματοδότηση στρατηγικών επενδύσεων στην Ελλάδα

Κοινοπρακτικό δάνειο €339 εκατ. με διοργανώτρια την EBRD και €50 εκατ. μέσω παράλληλου δανείου από την BSTDB

Συνολικό επενδυτικό πλάνο Ομίλου ΟΤΕ στην Ελλάδα: €1,3 δισ τα επόμενα τέσσερα χρόνια για ανάπτυξη Δικτύων Νέας Γενιάς

Η ΟΤΕ Α.Ε. ανακοινώνει την υπογραφή σύμβασης ύψους €339 εκατ. με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD) για την σύναψη κοινοπρακτικού δανείου, και παράλληλης σύμβασης δανείου ύψους €50 εκατ. με την Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου (Black Sea Trade and Development Bank, BSTDB ή Παρευξείνια Τράπεζα), με στόχο την παροχή επιπλέον ρευστότητας για τις στρατηγικές επενδύσεις του Ομίλου στην Ελλάδα και την επιτάχυνση της ανάπτυξης Δικτύων Νέας Γενιάς. 

Το επενδυτικό πλάνο του Ομίλου ΟΤΕ στην Ελλάδα για τα επόμενα τέσσερα  χρόνια ύψους €1,3 δισ περιλαμβάνει την ανάπτυξη Δικτύων Νέας Γενιάς (NGA), το μετασχηματισμό του δικτύου σε IP και τη διάθεση νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Οι επενδύσεις σε Δίκτυα Νέας Γενιάς αποτελούν σημαντικό μοχλό για την ανάπτυξη της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας, προσφέροντας στους καταναλωτές ακόμη υψηλότερες ταχύτητες Internet, καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών και κάλυψη περισσότερων περιοχών, γεφυρώνοντας το ψηφιακό χάσμα. Με την υλοποίηση της αναπτυξιακής επενδυτικής στρατηγικής του, ο Όμιλος ΟΤΕ αφενός στηρίζει την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας, αφετέρου συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της Ψηφιακής Ατζέντας 2020 που έχουν τεθεί στη χώρα.

Η ΕBRD και η BSTDB έχουν πρόσφατα συμπεριλάβει στο πλάνο χρηματοδότησής τους ελληνικές εταιρείες, οι οποίες υλοποιούν συγκεκριμένες επενδύσεις σε έργα που υποστηρίζουν την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας. Ο Όμιλος ΟΤΕ, με το φιλόδοξο επενδυτικό του πλάνο, μακράν το μεγαλύτερο στις τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα και με αναπτυξιακό χαρακτήρα, μπορεί να ωφεληθεί από την παρουσία τέτοιων οργανισμών στην Ελλάδα. 

Στο κοινοπρακτικό δάνειο της EBRD συμμετέχει ως Mandated Lead Arranger η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος A.E. H HSBC Bank Plc και η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ είναι Lead Arrangers, ενώ οι BNP Paribas S.A., Nomura International Plc, Alpha Bank Albania, Τράπεζα Πειραιώς A.E. και Cordiant συμμετέχουν ως Arrangers.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Οµίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, σημείωσε: «Ο Όμιλος ΟΤΕ, αποτελώντας μακράν το σημαντικότερο επενδυτή σε υποδομές νέας γενιάς, φέρνει τις τεχνολογίες και τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών του μέλλοντος στην Ελλάδα σήμερα. Παρά την οικονομική κρίση, με τη στρατηγική και τις αποφάσεις μας έχουμε διατηρήσει την ικανότητά μας να επενδύουμε τα σημαντικά ποσά που απαιτούνται για τη δημιουργία δικτύων Νέας Γενιάς. Την  επόμενη τετραετία υλοποιούμε ένα φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο ύψους €1,3 δισ. Η χώρα μας χρειάζεται δίκτυα και τηλεπικοινωνίες υψηλού επιπέδου για να μπει δυναμικά σε τροχιά ανάπτυξης. Η συνεργασία μας με την EBRD και την BSTDB υπογραμμίζει τον ξεκάθαρα αναπτυξιακό χαρακτήρα του επενδυτικού μας πλάνου ενώ η δραστηριοποίησή τους στη χώρα μπορεί να προσδώσει νέες δυνατότητες και σε άλλους τομείς της οικονομίας».  

Ο κ. Dirk Werner, EBRD Director, Information and Communication Technologies, εκπρόσωπος της EBRD, δήλωσε: «Είμαστε ευτυχείς που υπογράφουμε μια τόσο σημαντική συναλλαγή με τον ΟΤΕ σήμερα. Η συναλλαγή αυτή θα παρέχει στην εταιρεία τα μέσα ώστε να συνεχίσει το φιλόδοξο επενδυτικό της πλάνο. Παράλληλα στέλνει και ένα δυνατό μήνυμα στην αγορά ότι η Ελληνική οικονομία είναι και πάλι «open for business». Ελπίζουμε ότι αυτή η συναλλαγή θα ενθαρρύνει και άλλους επενδυτές να διερευνήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι Ελληνικές επιχειρήσεις.»  

Ο Πρόεδρος της Παρευξείνιας Τράπεζας, κ. Ιχσάν Ουγούρ Ντελικανλί,  δήλωσε: «Η στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης και ανάπτυξης της Ελλάδας στο σημερινό δύσκολο οικονομικό περιβάλλον αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την ΤΕΑΕΠ ως τράπεζα περιφερειακής ανάπτυξης. Για το σκοπό αυτό, ενισχύουμε τις συνέργειες με άλλους αναπτυξιακούς οργανισμούς, όπως η ΕΤΑΑ, και με ιδιώτες επενδυτές. Με τη χρηματοδότηση του ΟΤΕ, μίας από τις μεγαλύτερες καινοτόμες επιχειρήσεις και εργοδότες στην Ελλάδα, προσφέρουμε  ψήφο εμπιστοσύνης στην οικονομία της χώρας που μας φιλοξενεί και επενδύουμε στο μέλλον της».

Σχετικά με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (European Bank for Reconstruction and Development)

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης ιδρύθηκε το 1991 προκειμένου να υποστηρίξει την ανάπτυξη και τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκές χώρες. Μέτοχοι της τράπεζας είναι 65 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Είναι μια πολυεθνική επενδυτική τράπεζα και πραγματοποιεί επενδύσεις μόνο σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στις χώρες της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στη Ρωσία και στις χώρες της Κεντρικής Ασίας.

Είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, όπου έχει ισχυρή παρουσία μέσω ενός δικτύου πάνω από 30 τοπικών γραφείων και από την ίδρυσή της, έχει επενδύσει περισσότερα από 105 δισεκατομμύρια ευρώ σε 4.500 έργα.

Σχετικά με την Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου (Black Sea Trade and Development Bank)

H Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου (BSTDB), ένα διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ιδρύθηκε από την Αλβανία, την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Βουλγαρία, τη Γεωργία, την Ελλάδα, τη Μολδαβία, τη Ρουμανία, τη Ρωσία, την Τουρκία και την Ουκρανία και άρχισε να λειτουργεί τον Ιούνιο του 1999. Έχει εγκεκριμένο κεφάλαιο ύψους €3,45 δισ. Η Τράπεζα στηρίζει την οικονομική ανάπτυξη και την περιφερειακή συνεργασία στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, μέσω του εμπορίου και της χρηματοδότησης έργων, της παροχής εγγυήσεων και της συμμετοχής σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς στις χώρες μέλη. Η Τράπεζα έχει αξιολογηθεί ως Α- / Α-2 από την Standard & Poor ‘s, και Α2 / Ρ1 από την Moody’s.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ