ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ: Χ. Μπαλάσκας (Eldorado Gold). Θα πραγματοποιήσουμε νέες επενδύσεις ύψους 1 δισ.

“Στόχος μας είναι να καταστήσουμε την Ελληνικός Χρυσός μια από τις σημαντικότερες μεταλλευτικές εταιρείες στην Ευρώπη, καθιστώντας παράλληλα την Ελλάδα 3η μεγαλύτερη χώρα παραγωγής χρυσού στην Ευρώπη” αναφέρει ο Χρ. Μπαλάσκας αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής της Eldorado Gold.

– Προ ημερών υπογράφηκε η επιστολή ανάθεσης σε ελληνικές τράπεζες για τη χρηματοδότηση του έργου των Σκουριών. Τι προβλέπει και γιατί είναι σημαντική;

Η υπογραφή της εντολής ανάθεσης σε σχήμα ελληνικών τραπεζών, για χρηματοδότηση ύψους 680 εκατ. ευρώ, είναι μια κομβικής σημασίας εξέλιξη που μας φέρνει ακόμα ένα βήμα πιο κοντά στη λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης η οποία θα ανοίξει τον δρόμο για την έναρξη των κατασκευών του μεταλλείου στις Σκουριές και την πλήρη ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας.

– Πότε αναμένεται η επανέναρξη των έργων στις Σκουριές;

Καταρχήν θέλω να αναφέρω ότι ήδη από τον περασμένο Δεκέμβριο βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη προπαρασκευαστικές εργασίες που αφορούν στην ολοκλήρωση των κτιριακών εγκαταστάσεων του εργοστασίου εμπλουτισμού. Αδειοδοτικές εκκρεμότητες που να αφορούν συγκεκριμένα στις Σκουριές δεν υφίστανται, ωστόσο, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία της αδειοδότησης του έργου εν συνόλω, ύστερα από αλλαγές στον σχεδιασμό κυρίως του έργου της Ολυμπιάδας. Με την έγκριση της νέας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την ολοκλήρωση της διαδικασίας χρηματοδότησης, ανοίγει ο δρόμος για την επανέναρξη της κατασκευής, στην οποία προσβλέπουμε έως τα τέλη του έτους. 

– Εκτός από τις Σκουριές, ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι του στρατηγικού σας σχεδίου;

Στόχος μας είναι να καταστήσουμε την Ελληνικός Χρυσός μια από τις σημαντικότερες μεταλλευτικές εταιρείες στην Ευρώπη, καθιστώντας παράλληλα την Ελλάδα 3η μεγαλύτερη χώρα παραγωγής χρυσού στην Ευρώπη. Το επενδυτικό μας σχέδιο προβλέπει νέες επενδύσεις περί το 1 δισ. ευρώ, μέσω των οποίων φιλοδοξούμε να μετατρέψουμε τον ορυκτό πλούτο της Χαλκιδικής σε πηγή ευημερίας για  την εθνική οικονομία, την τοπική κοινωνία και την ευρύτερη ανάπτυξη της περιοχής στην οποία δραστηριοποιούμαστε.

– Ποιος είναι ο ρόλος του επικεφαλής μιας εταιρείας στη διατήρηση και ανάπτυξη των στελεχών της και ποιος στην προσέλκυση νέων στελεχών από την αγορά;

Ο ρόλος του επικεφαλής μιας εταιρείας είναι να εξελίσσει διαρκώς πρώτα τον εαυτό του και στη συνέχεια τον οργανισμό του οποίου ηγείται, να έχει όραμα και να εμπνέει τα στελέχη του, ανεξάρτητα από το πόσο ευμετάβλητο είναι το περιβάλλον δραστηριότητας. Είναι αυτός που θα δώσει τις κατευθύνσεις στους ανθρώπους του ώστε να δημιουργήσουν τις ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης, προσωπικής ανάπτυξης, που τελικά θα οδηγήσουν και στην ανάπτυξη – μετεξέλιξη της ίδιας της εταιρείας. Καθώς η προσέλκυση αλλά και η διατήρηση στελεχών σε έναν οργανισμό αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εξασφαλίζουμε ένα κατάλληλο, σύγχρονο, ασφαλές και συμπεριληπτικό επαγγελματικό περιβάλλον.

– Τι θα συμβουλεύατε ένα νέο στέλεχος που έχει τη φιλοδοξία να ηγηθεί μιας εταιρείας;

Οποιοσδήποτε στοχεύει να ηγηθεί μιας εταιρικής μονάδας πρέπει να αντιλαμβάνεται ότι στην ουσία αναλαμβάνει να υποστηρίζει και να κινητοποιεί μια πλειάδα συνεργατών εντός και εκτός της εταιρείας προκειμένου να υλοποιήσει με επιτυχία τους εταιρικούς στόχους και την επιχειρησιακή στρατηγική της εταιρείας. Θα πρέπει επομένως να χτίσει σταθερές βάσεις και σχέσεις με τη ομάδα του και να αποτελεί γι’ αυτή πηγή έμπνευσης. Να θέτει ξεκάθαρους στόχους και να δίνει επιπλέον κίνητρα για τη συλλογική υλοποίησή τους. Και καθώς η γνώση είναι δύναμη, η βελτίωση και ανάπτυξη πρωτίστως του εαυτού του, πρέπει να είναι στην κορυφή της ατζέντας των στόχων του και ως στόχος να μένει ανεπηρέαστος από τη διαχείριση της καθημερινότητας. Τέλος, είναι απαραίτητο να είναι πάντα ανοικτός/ή στις νέες τεχνολογίες και να βλέπει μπροστά, ανιχνεύοντας πιθανές προκλήσεις και κινδύνους άμεσους είτε μελλοντικούς. Οι σύγχρονοι ηγέτες θα πρέπει να είναι πάντα ενημερωμένοι αναφορικά με τις εξελίξεις γύρω από τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την καινοτομία στον τρόπο εργασίας τους. Τέλος, πρώτα και πάνω απ’ όλα χρειάζεται να το θέλει πραγματικά, να έχει υπομονή, δύναμη χαρακτήρα, ‘γερό στομάχι” όπως λέγεται και φυσικά να βάζει το εμείς πάνω από το εγώ.

– Ποιες ικανότητες και δεξιότητες εκτιμάτε ότι στο μέλλον θα απαιτηθούν να κατέχουν τα νέα και πολλά υποσχόμενα στελέχη;

Θεωρώ πως αυτό που προστίθεται στις μέχρι σήμερα δεξιότητες, όπως μεταξύ άλλων η κριτική ικανότητα, η θέσπιση και ιεράρχηση στόχων, η διορατικότητα, η αποφασιστικότητα στην εφαρμογή των σχεδίων, είναι η προσαρμοστικότητα στις τεχνολογικές εξελίξεις και η κατανόηση των ευκαιριών και προκλήσεων που αυτή φέρνει στις επιχειρήσεις. Και βέβαια σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς γύρω μας, η αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων, που τείνουν να μετατραπούν από έκτακτα και σπάνια συμβάντα, σε συχνά φαινόμενα. Εν κατακλείδι, η ικανότητα να διαχειρίζεται εαυτόν και αλλήλους σε περιβάλλον διαρκώς μεταβαλλόμενων συνθηκών και αβεβαιότητας.

– Η συμμόρφωση με τις αρχές του ESG αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε ένας οργανισμός να εξασφαλίσει ακόμα και χρηματοδότηση στο άμεσο μέλλον. Πόσο έχετε προετοιμαστεί στο πλαίσιο αυτό και πόσο έχει επηρεαστεί το μοντέλο διοίκησης του δικού σας οργανισμού;

Η θέσπιση κριτηρίων ESG, η υιοθέτηση διεθνών πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης και η παρακολούθηση μη-χρηματοοικονομικών στόχων αποτελούν μέρος της φιλοσοφίας μας και συνδιαμορφώνουν τη λήψη επενδυτικών και επιχειρηματικών αποφάσεων. 

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Βιωσιμότητας- SIMS, το οποίο εφαρμόζουμε σε κάθε πτυχή της δραστηριότητάς μας, καθοδηγεί τη συνολική λειτουργία της εταιρείας προς την επίτευξη των επιμέρους στόχων βιώσιμης ανάπτυξης,  προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα. 

Παράλληλα, εφαρμόζουμε Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνολογίες για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του έργου, με κυριότερη την εφαρμογή της βέλτιστης πρακτικής στη διαχείριση αποβλήτων, μέσω της αφύγρανσής τους, που συμβάλλει στην εξοικονόμηση νερού, στη μείωση της απαιτούμενης επιφάνειας απόθεσης και διασφαλίζει μεταξύ άλλων τα υψηλότερα δυνατά επίπεδα ασφάλειας για την αποθήκευσή τους. Επιπλέον, συνδυάζουμε τη μεταλλευτική δραστηριότητα με την παράλληλη περιβαλλοντική αποκατάσταση, ούτως ώστε ο παραχωρημένος χώρος να επιστραφεί στην τοπική κοινωνία αποκατεστημένος αμέσως μετά το πέρας της μεταλλευτικής δραστηριότητας, ενώ από την αρχή της δραστηριοποίησής μας, έχουμε αναλάβει την αποκατάσταση επιβαρυμένων περιοχών από αποθέσεις καταλοίπων προηγούμενων διαχειριστών των μεταλλείων με στόχο να κλείσουμε μια ανοιχτή εκκρεμότητα δεκαετιών για την τοπική κοινωνία . Είναι χαρακτηριστικό ότι στο εν λόγω πρόγραμμα η εταιρεία έχει επενδύσει έως σήμερα περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ. Όλα αυτά υπογράφονται από το προηγμένο σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης που ελέγχει την ποιότητα 12 περιβαλλοντικών παραμέτρων σε ολόκληρη την περιοχή.

– Η προσωπική ενασχόληση ενός Προέδρου με τα θέματα που απασχολούν την κοινωνία είναι μέρος του ρόλου του/της;

Σαφώς και είναι. Ένας Πρόεδρος πρέπει να έχει πλήρη εικόνα τόσο του εσωτερικού, όσο και του άμεσα εξωτερικού περιβάλλοντος, εντός του οποίου δραστηριοποιείται η επιχείρησή του. Άλλωστε η δραστηριότητα μιας επιχείρησης – πολλώ δε μάλλον μιας μεταλλευτικής – είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τοπική κοινωνία που τη φιλοξενεί. Προφανώς εστιάζουμε στα κοινωνικά θέματα που εγείρονται από τη δραστηριότητά μας αλλά και γενικότερα θέματα που απασχολούν την τοπική και ευρύτερη κοινωνία στην οποία δραστηριοποιούμαστε. Ως Ελληνικός Χρυσός βρισκόμαστε σταθερά σε συνεργασία με το σύνολο των κοινωνικών μας εταίρων και αυτή η αλληλεπίδραση είναι και το κλειδί για να κατανοούμε η κάθε πλευρά τις ανάγκες της άλλης και μαζί να βρίσκουμε εκείνες τις λύσεις που θα φέρουν ευημερία και βιώσιμη ανάπτυξη για τον τόπο. Προς αυτή την κατεύθυνση, στο πλαίσιο της νέας επενδυτικής συμφωνίας, δρομολογούμε ένα καινοφανές πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με εκτεταμένες επενδύσεις σε τοπικά έργα υποδομής, ύψους 80 εκατ. δολαρίων, που θα λειτουργήσει σαν επιταχυντής για την τοπική ανάπτυξη στο παρόν και θα δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις και τις απαραίτητες  υποδομές για τη μετάβαση στη μετα-μεταλλευτική περίοδο στο μέλλον.

Πηγή άρθρου και εικόνας: Δελτίο Τύπου/Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ