Ελληνικός Χρυσός: Υπεύθυνη και πολλαπλά ωφέλιμη μεταλλευτική δραστηριότητα για την τοπική κοινωνία

Η επιτυχία μιας εταιρείας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το πόσο μπορεί να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της περιοχής που τη φιλοξενεί, μέσα από την άσκηση μιας κοινωνικά υπεύθυνης δραστηριότητας. Βασικοί πυλώνες της εταιρικής της στρατηγικής θα πρέπει να είναι η αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος, η συνετή χρήση των φυσικών πόρων και η διατήρηση υψηλών και σταθερών επιπέδων οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, καθώς και παροχής ευκαιριών απασχόλησης.

Στην Ελλάδα, χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Ελληνικός Χρυσός, η οποία υλοποιεί στη βορειοανατολική Χαλκιδική μια από τις μεγαλύτερες άμεσες ξένες επενδύσεις στη χώρα, με σημαντικό οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Πιστή στις αρχές της Υπεύθυνης Μεταλλευτικής Δραστηριότητας (Responsible Mining), η εταιρεία σχεδιάζει και επενδύει σε δράσεις και έργα με κύριο στόχο τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας του Δήμου Αριστοτέλη. Είναι αξιοσημείωτο ότι η εταιρεία από την αρχή της δραστηριοποίησής της στην περιοχή δεν έχει σταματήσει να σχεδιάζει και να επενδύει σε δράσεις και έργα κοινωνικού χαρακτήρα.

Ανοιχτός και ειλικρινής διάλογος με όλους

Η εταιρεία επιδιώκει διαχρονικά τον διαφανή διάλογο με τους κοινωνικούς της εταίρους, με στόχο την οικοδόμηση μιας σχέσης βασισμένης στην αμοιβαία κατανόηση και εμπιστοσύνη.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, τον περασμένο Ιούλιο, η Ελληνικός Χρυσός δημοσίευσε και έθεσε σε ανοιχτή δημόσια διαβούλευση τη Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων (ΜΠΚΕ), στην οποία αποτυπώνεται η συνολική επίδραση της επένδυσής της στα Μεταλλεία Κασσάνδρας.

Πρόκειται για μια εμπεριστατωμένη μελέτη, που έχει συνταχθεί σύμφωνα με τη διεθνή βέλτιστη πρακτική και έχει εκπονηθεί από εξειδικευμένους επιστήμονες που παρακολούθησαν και μελέτησαν όλα τα δεδομένα σχετικά με το σχεδιασμό του έργου, τις πιθανές επιπτώσεις της μεταλλευτικής δραστηριότητας, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει η εταιρεία για την αναγνώριση, παρακολούθηση, διαχείριση και μετριασμό αυτών των επιπτώσεων.

Μέσω πολλαπλών καναλιών και επιλογών συμμετοχής, η εταιρεία έδωσε τη δυνατότητα σε κάθε ενεργό πολίτη, φορέα ή συλλογικότητα, να αποκτήσει πρόσβαση στα αναλυτικά κείμενα των μελετών και να καταθέσει τα σχόλια και τις απόψεις του. Πραγματοποιήθηκαν 12 ανοιχτές προς το κοινό εκδηλώσεις σε 6 τοπικές κοινότητες, καθώς και πάνω από 15 εστιασμένες συναντήσεις (focus groups) με θεσμικούς εκπροσώπους και φορείς. Είναι η πρώτη φορά που μια μεταλλευτική εταιρεία στην Ελλάδα εφαρμόζει ένα διάλογο τέτοιου βεληνεκούς για το σύνολο των επιπτώσεων του επενδυτικού της σχεδίου. Αξίζει να σημειωθεί πως, παρόλο που η ανοιχτή διαβούλευση επί της ΜΠΚΕ ολοκληρώθηκε, η εταιρεία κρατά ενεργή την επικοινωνία με τους κοινωνικούς της εταίρους, προκειμένου ο διάλογος να είναι συνεχής και διαφανής μέχρι και την ολοκλήρωση της δραστηριότητάς της.

Ανάπτυξη στην πράξη
Πέρα από την οικοδόμηση ισχυρών σχέσεων, η Ελληνικός Χρυσός έχει δεσμευτεί να στηρίζει τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιείται, είτε μέσω της απασχόλησης – δίνοντας προτεραιότητα σε κατοίκους της περιοχής -, είτε μέσω αγορών από τοπικούς προμηθευτές, είτε τέλος μέσω κοινωνικών επενδύσεων που αφορούν σε έργα υποδομής, εκπαίδευσης, υγείας και βελτίωση της ποιότητας ζωής, κάτι από αποτυπώνεται και στη νέα Επενδυτική Συμφωνία μεταξύ εταιρείας και ελληνικού δημοσίου με τη ρητή δέσμευση για δαπάνες 80εκ. δολαρίων σε βάθος 25ετίας σε ανάλογα έργα.

Εντός του 2022, η εταιρεία έχει υλοποιήσει περί τις 110 δράσεις και έργα κοινωνικής υπευθυνότητας που φτάνουν το 1 εκ. ευρώ, με χαρακτηριστικότερα:

-€170 χιλ. σε πρωτοβουλίες και έργα στον τομέα της Εκπαίδευσης.
-€249 χιλ. σε υγειονομική περίθαλψη και σε δραστηριότητες που συμβάλλουν στην ευημερία των τοπικών κοινωνιών.
-Δωρεά ενός νέου απορριμματοφόρου στο Δήμο Αριστοτέλη με κόστος €158 χιλ.
-Δαπάνες άνω των €240 χιλ. σε έργα Υποδομών – Δωρεά οικοδομικών υλικών στο Δήμο Αριστοτέλη έως €80 χιλ.
Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν πως η μεταλλευτική δραστηριότητα αποτελεί πηγή ευημερίας και ανάπτυξης για τις τοπικές κοινότητες, δημιουργώντας σημαντικά οικονομικά οφέλη και ευκαιρίες κοινωνικής ανάπτυξης, που θα αποτελέσουν παρακαταθήκη για το μέλλον τους και μετά το πέρας αυτής.

Πηγή άρθρου και εικόνας: Δελτίο Τύπου/Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ