ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΛΗΤΗΡΙΟ: MOU για το Elevate Greece και καινοτομία

Μνημόνιο συνεργασίας με το Ελληνικό Δημόσιο υπέγραψε το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και βιομηχανικό Επιμελητήριο για την καθοδήγηση και δικτύωση των νεοφυών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Elevate Greece του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών – Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Το Μνημόνιο υπέγραψε από την πλευρά του Δημοσίου ο Υφυπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας, Δρ. Χρίστος Δήμας και από το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, ο Πρόεδρός του κ. Βασίλειος Γούναρης, στο πλαίσιο του 3ου Φόρουμ Καινοτομίας.

Στο πλαίσιο σχετικής συζήτησης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens ΑΕ, Δρ. Βασίλειος Χατζίκος, ανέφερε από την πλευρά του ότι «ο ψηφιακός μετασχηματισμός για τις επιχειρήσεις είναι μια στρατηγική επιλογή. Με την εντατικοποίηση και την ταχύτερη διείσδυση των νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία, την εμπορική αξιοποίηση της έρευνας και της καινοτομίας καθώς και την πρόσβαση στα βέλτιστα χρηματοδοτικά εργαλεία, η ψηφιοποίηση μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, ενσωματώνοντας στις λειτουργιές της σχεδιασμούς που κάνουν διαχειρίσιμες τις απρόβλεπτες μεταβλητές».

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ