EUROBANK: Συμπεριλήφθηκε στο διεθνή δείκτη ισότητας των φύλων Bloomberg Gender Equality Index 2022

Η Eurobank συμπεριλήφθηκε στο διεθνή δείκτη ισότητας των φύλων Bloomberg Gender Equality Index (GEI) 2022, έναν τροποποιημένο σταθμισμένο δείκτη κεφαλαιοποίησης της αγοράς που στοχεύει στην παρακολούθηση των επιδόσεων δημόσιων εταιρειών που έχουν δεσμευτεί για τη διαφάνεια σχετικά με την αναφορά δεδομένων που αφορούν το φύλο.  Ο δείκτης καταγράφει τις επιδόσεις των εταιρειών στο πεδίο της ισότητας των φύλων στη βάση πέντε (5) πυλώνων: γυναικεία ηγεσία και ταλέντο, ισοτιμία στις αμοιβές μεταξύ των φύλων, κουλτούρα συμπερίληψης, πολιτικές κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης και πολιτικές για τη γυναικεία ενδυνάμωση.

Η σημαντική αυτή εξέλιξη αποτελεί αναγνώριση της δέσμευσης της Eurobank, ενός Ομίλου που καταγράφει υψηλό ποσοστό γυναικείας απασχόλησης πάνω από 60% του συνόλου των εργαζομένων, να στηρίζει τις γυναίκες εργαζόμενες σε κάθε στιγμή της καριέρας τους, καθώς και της προσήλωσής της στην εφαρμογή των κριτηρίων ESG (Environmental, Social, Governance) σε όλες τις πτυχές λειτουργίας του Ομίλου.

Η Group CHRO της Eurobank, κα Νατάσσα Πασχάλη, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που η Eurobank βρίσκεται μεταξύ των 5 ελληνικών στο σύνολο των 418 εταιρειών παγκοσμίως οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στο διεθνή δείκτη ισότητας φύλου Bloomberg Gender Equality Index. Υλοποιούμε μία δυναμική, πολυεπίπεδη στρατηγική ενίσχυσης του πλαισίου μέσα στο οποίο οι γυναίκες εργαζόμενες θα απελευθερώσουν τις δυνατότητές τους, παρέχοντας στην πράξη ίσες ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης και ανέλιξης. Με σταθερή επιδίωξη τη συμβολή μας στην ενίσχυση και καλλιέργεια των δεξιοτήτων όλων ανεξαιρέτως των εργαζομένων μας, εμπλουτίζουμε διαρκώς και το πλέγμα στήριξης και φροντίδας για την οικογένεια και υποστηρίζουμε, διαχρονικά, τις γυναίκες εργαζόμενες ώστε να συνδυάζουν διαφορετικούς ρόλους στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή.».

Η Eurobank εφαρμόζει υψηλά πρότυπα επαγγελματισμού και ενεργές πολιτικές κατά των διακρίσεων και αποκλεισμού, με στόχο ένα περιβάλλον εργασίας ανοιχτό προς όλους, με σεβασμό στη διαφορετικότητα και στα ατομικά δικαιώματα, ανοικτή πρόσβαση στις ανώτερες διοικητικές θέσεις, παροχή ίσων ευκαιριών προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης, ισότητα στα μισθολογικά κριτήρια, αξιοκρατία στην αξιολόγηση και επιβράβευση. Ενδεικτική της διαχρονικής στόχευσης της Τράπεζας στη δημιουργία μίας ουσιαστικής εταιρικής κουλτούρας συμπερίληψης, είναι η πρόσφατη πρωτοβουλία της Τράπεζας “Women In Banking” (Women Leadership Acceleration Mentoring Program). Ένα πρόγραμμα mentoring από γυναίκες σε γυναίκες με στόχο την ανάπτυξη σύγχρονων ηγετικών δεξιοτήτων προκειμένου να υπερβούν εμπόδια ή αντιλήψεις, που περιορίζουν την επαγγελματική τους εξέλιξη, και να ενδυναμωθούν επαγγελματικά στον Οργανισμό.

O δείκτης Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) 2022, στον οποίο έχουν ενταχθεί συνολικά 418 εταιρείες 11 κλάδων από 45 χώρες και περιφέρειες, παγκοσμίως, αναδεικνύει τις πρακτικές και τις πολιτικές που σχετίζονται με το φύλο, σε εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, και είναι μία από τις σημαντικότερες πηγές πληροφόρησης για τη διεθνή επενδυτική κοινότητα, με κριτήρια σε θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕSG)._

Πηγή άρθρου και εικόνας: από Δελτίο Τύπου / Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ