EY: Επιβραδύνθηκε η παγκόσμια αγορά δημόσιων εγγραφών το πρώτο τρίμηνο του 2022

Μετά από τις ιστορικά υψηλές επιδόσεις της παγκόσμιας αγοράς δημόσιων εγγραφών κατά το 2021, οι ασταθείς συνθήκες της αγοράς οδήγησαν σε σημαντική επιβράδυνση το πρώτο τρίμηνο του 2022. Η χρονιά ξεκίνησε δυναμικά, συνεχίζοντας την πορεία του τέταρτου τριμήνου του 2021, με τον Ιανουάριο να εμφανίζεται ως ο ισχυρότερος πρώτος μήνας των τελευταίων 21 ετών, από άποψη εσόδων. Ωστόσο, μέχρι το δεύτερο μισό του τριμήνου, οι πτωτικές τάσεις των χρηματιστηρίων παγκοσμίως, είχαν ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της συνολικής δραστηριότητας. Για το πρώτο τρίμηνο του 2022, η παγκόσμια αγορά δημόσιων εγγραφών κατέγραψε 321 συναλλαγές, συγκεντρώνοντας έσοδα $54,4 δισ., μια μείωση της τάξης του 37% και 51%, αντίστοιχα, σε ετήσια βάση.

Αυτή η ξαφνική ανατροπή μπορεί να αποδοθεί σε μια σειρά παραγόντων, τόσο αναδυόμενων, όσο και παγιωμένων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται: η όξυνση των γεωπολιτικών εντάσεων, η αστάθεια των χρηματιστηριακών αγορών, η διόρθωση τιμών σε υπερτιμημένες μετοχές πρόσφατων δημόσιων εγγραφών, οι αυξανόμενες ανησυχίες για τη ραγδαία άνοδο των τιμών των βασικών αγαθών και της ενέργειας, οι επιπτώσεις του πληθωρισμού και των πιθανών αυξήσεων των επιτοκίων, καθώς και ο κίνδυνος καθυστέρησης μιας πλήρους παγκόσμιας οικονομικής ανάκαμψης εξαιτίας του COVID-19.

Αντίστοιχα με την απότομη πτώση της παγκόσμιας δραστηριότητας δημόσιων εγγραφών, σημαντική μείωση σημειώθηκε και στις διασυνοριακές δημόσιες εγγραφές εταιρειών “unicorn” (startups με αποτίμηση πάνω από ένα δισεκατομμύριο δολάρια), στις “mega” δημόσιες εγγραφές (συναλλαγές με έσοδα πάνω από $1 δισ.) και στις δημόσιες εγγραφές μέσω SPACs (εταιρειών εξαγοράς ειδικού σκοπού). Συγχρόνως, μια σειρά από δημόσιες εγγραφές αναβλήθηκαν εξαιτίας της αβεβαιότητας και της αστάθειας στην αγορά. Αυτά είναι μερικά από τα ευρήματα που περιλαμβάνονται στην τακτική, παγκόσμια έκθεση της ΕΥ, Global IPO Trends, για το πρώτο τρίμηνο του 2022.

Υποτονικές επιδόσεις στην αμερικανική ήπειρο, σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2021

Η δραστηριότητα δημόσιων εγγραφών στην αμερικανική ήπειρο αποδυναμώθηκε αυτό το τρίμηνο, σε σύγκριση με τα ιστορικά υψηλά επίπεδα του πρώτου τριμήνου του 2021, με τον αριθμό των συναλλαγών να μειώνεται κατά 72% (37 συναλλαγές) και τα έσοδα να μειώνονται κατά 95% ($2,4 δισ.). Ο κλάδος της υγείας και των βιοεπιστημών βρέθηκε στην πρώτη θέση ως προς τον αριθμό των συναλλαγών, ενώ, χάρη σε μια συναλλαγή υψηλής αξίας, ο κλάδος των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών κατέλαβε την πρώτη θέση ως προς τα έσοδα. Στη δεύτερη θέση ως προς τον αριθμό των συναλλαγών, βρέθηκαν οι πρώτες ύλες, χάρη, κυρίως στα μικρότερα καναδικά χρηματιστήρια (CSE και TSX-V), ενώ ο κλάδος της υγείας και των βιοεπιστημών κατέλαβε τη δεύτερη θέση με βάση τα έσοδα που συγκεντρώθηκαν.

Αυξημένα κατά 18% τα έσοδα στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού το πρώτο τρίμηνο του 2022, κυρίως λόγω δημόσιων εγγραφών υψηλής αξίας

Η χρονιά στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού ξεκίνησε δυναμικά, με αύξηση των εσόδων κατά 18% σε ετήσια βάση, παρά τη μείωση του αριθμού των συναλλαγών κατά 16% το πρώτο τρίμηνο του 2022. Τέσσερις από τις επτά δημόσιες εγγραφές υψηλής αξίας (mega IPOs) του πρώτου τριμήνου του 2022, παγκοσμίως, πραγματοποιήθηκαν σε αυτήν την περιοχή, συμπεριλαμβανομένων δύο από τις μεγαλύτερες συναλλαγές παγκοσμίως ως προς τα έσοδα. Στην περιοχή ολοκληρώθηκαν 188 δημόσιες εγγραφές που συγκέντρωσαν έσοδα $42,7 δισ., ξεπερνώντας το πρώτο τρίμηνο του 2021, το οποίο είχε αντλήσει τα υψηλότερα έσοδα πρώτου τριμήνου των τελευταίων 21 χρόνων. Όσον αφορά τη δραστηριότητα ανά κλάδο, ως προς τον αριθμό των συναλλαγών προηγήθηκε η βιομηχανία (40 δημόσιες εγγραφές και έσοδα $3,3 δισ.), ακολουθούμενη από τον κλάδο των πρώτων υλών (37 δημόσιες εγγραφές και $5,3 δισ.), ενώ η ενέργεια και οι τηλεπικοινωνίες προηγήθηκαν ως προς τα έσοδα ($11,2 δισ. μέσω οκτώ δημόσιων εγγραφών και $8,5 δισ. μέσω τριών δημόσιων εγγραφών, αντίστοιχα).

Η αγορά της περιοχής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Ινδίας και Αφρικής (ΕΜΕΙΑ) επηρεάστηκε από την αστάθεια της αγοράς

Η πρόσφατη αυξημένη αστάθεια στην αγορά εξαιτίας των γεωπολιτικών εντάσεων, επηρέασε, όπως ήταν αναμενόμενο, τις αγορές μετοχών της περιοχής EMEIA και την επακόλουθη εταιρική δραστηριότητα. Πολλές υποψήφιες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, ανέβαλαν τις δημόσιες εγγραφές τους, έως ότου αποκρυσταλλωθεί μια σαφέστερη εικόνα για τις οικονομικές προοπτικές. Συνολικά, η περιοχή της ΕΜΕΙΑ κατέγραψε 96 δημόσιες εγγραφές, σημειώνοντας μείωση 38% σε ετήσια βάση. Τα έσοδα που συγκεντρώθηκαν ήταν $9,3 δισ., μειωμένα κατά 68%.

Το πρώτο τρίμηνο του 2022, η Ευρώπη αντιπροσώπευσε το 15% των παγκόσμιων συναλλαγών δημόσιων εγγραφών, αλλά μόλις το 5% των εσόδων, με 47 συναλλαγές που άντλησαν κεφάλαια ύψους $2,7 δισ. Δύο ευρωπαϊκά χρηματιστήρια βρέθηκαν μεταξύ των 12 κορυφαίων στον κόσμο, με βάση τον αριθμό των συναλλαγών και τα έσοδα που συγκεντρώθηκαν.

Αλλαγές στις επιδόσεις των κλάδων

Το πρώτο τρίμηνο του 2022 σημειώθηκαν περιορισμένες αλλαγές στις επιδόσεις των επιμέρους κλάδων, που οφείλονται, εν μέρει, στο ευμετάβλητο οικονομικό περιβάλλον και στις ρευστές συνθήκες της αγοράς. Οι κλάδοι της τεχνολογίας και των πρώτων υλών κυριάρχησαν ως προς τον αριθμό των δημόσιων εγγραφών, με 58 συναλλαγές ο καθένας, αντλώντας $9,9 δισ. και $5,9 δισ., αντίστοιχα. Ακολούθησε η βιομηχανία (57 δημόσιες εγγραφές και $5 δισ.). Η τεχνολογία συνέχισε να κυριαρχεί ως προς τον αριθμό των συναλλαγών, για έβδομο συνεχόμενο τρίμηνο, αλλά κατέλαβε τη δεύτερη θέση όσον αφορά τα έσοδα – μετά από επτά συνεχόμενα τρίμηνα στην πρώτη θέση – συγκεντρώνοντας, παράλληλα, υψηλότερα κεφάλαια από το δεύτερο τρίμηνο του 2020.

Επίσης, κατά το ίδιο διάστημα, ο τομέας της ενέργειας βρέθηκε στην πρώτη θέση ως προς τα έσοδα ($12,2 δισ., μέσω 15 δημόσιων εγγραφών), λόγω της μεγαλύτερης δημόσιας εγγραφής του πρώτου τριμήνου, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Χρηματιστήριο της Κορέας, ενώ οι τηλεπικοινωνίες κατέλαβαν την τρίτη θέση ($8,6 δισ., μέσω έξι συναλλαγών), λόγω της δεύτερης μεγαλύτερης δημόσιας εγγραφής του πρώτου τριμήνου του 2022, στο Χρηματιστήριο της Σανγκάης.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, ο κος Τάσος Ιωσηφίδης, Εταίρος και Επικεφαλής του Τμήματος Συμβούλων Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε: «Όπως ήταν αναμενόμενο, οι εντεινόμενες γεωπολιτικές ανησυχίες, ιδιαίτερα στην περιοχή της Ευρώπης, κατά το δεύτερο ήμισυ του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους, αλλά και το “ράλι” του πληθωρισμού και ακρίβειας, είχαν σαφή αντίκτυπο στην δραστηριότητα των δημόσιων εγγραφών. Πολλές επιχειρήσεις επέλεξαν να καθυστερήσουν την είσοδό τους στο χρηματιστήριο, ή να αναζητήσουν εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης. Καθώς η αγορά θα παραμείνει ρευστή κατά το επόμενο διάστημα, η επιλογή του κατάλληλου χρόνου για μια δημόσια εγγραφή θα αποτελέσει δύσκολη απόφαση. Παρόλα αυτά, το τελευταίο διάστημα υπάρχουν κάποιες θετικές ενδείξεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών, γεγονός που πιθανότατα θα ανοίξει παράθυρο ευκαιριών».   

Πηγή άρθρου και εικόνας: Δελτίο Τύπου/Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ