EY: Έρευνα – Οι φόβοι των CEOs που πάνε πίσω τις επενδύσεις

Οι CEOs ψάχνουν τρόπους να προλάβουν την τριπλή απειλή του απόηχου της πανδημίας, των γεωπολιτικών εντάσεων και του πληθωρισμού, σύμφωνα με την πρόσφατη έκδοση του CEO Outlook Pulse της EY. Η έρευνα, που κατέγραψε τις απόψεις 760 CEOs σε όλο τον κόσμο σχετικά με τις προοπτικές, τις προκλήσεις και τις ευκαι-ρίες που αντιμετωπίζουν, διαπίστωσε ότι, πάνω από 4 στους 10 (43%) CEOs, αντι-μετωπίζουν τη συνέχιση ή την επιστροφή των διαταραχών που σχετίζονται με την COVID-19, ως τον μεγαλύτερο κίνδυνο για τις δραστηριότητές τους. Ο κίνδυνος αυτός αξιολογείται ως μεγαλύτερος στην περιοχή Ασίας – Ειρηνικού (48%), σε σχέση με την Αμερική (43%) ή την Ευρώπη (41%). Επιπροσθέτως το 35% των ερωτηθέντων επισημαίνουν τις γεωπολιτικές εντάσεις και το 34% τον πληθωρισμό ως κρίσιμους κινδύνους για την ανάπτυξη, με την πλειοψηφία (69%) να προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα επηρεάσει αρνητικά την απόδοση και την ανάπτυξη της εταιρείας τους.


Πάνε πίσω οι επενδύσεις
Ως αποτέλεσμα των αυξημένων γεωπο-λιτικών εντάσεων, το 95% των ερωτηθέντων αναδιαμορφώνουν τα επενδυτικά τους σχέδια και λειτουργίες. Σύμφωνα με την έρευνα, οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι υποχρεώνουν τους Διευθύνοντες Συμβούλους να καθυστερούν τις προγραμματισμένες επενδύσεις μέχρι να βελτιωθεί η κατάσταση (43%). Πολλοί αναδιαρθρώνουν τις αλυσίδες εφοδιασμού της εταιρείας τους (40%) και μεταφέρουν λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία (39%), ενώ το ένα τρίτο διακόπτει τις δραστηριότητες σε ορισμένες αγορές (30%) ή σταματά τις προγραμματισμένες επενδύσεις (29%). Επίσης, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι ανέφεραν την ανάδειξη της βιώσιμης ανάπτυξης ως βασικής πτυχής όλων των προϊόντων και υπηρεσιών τους, με στόχο την προσέλκυση πελατών (39%) και τη χρήση τεχνολογίας για την ενίσχυση της αφοσίωσης των πελατών (34%), ως βασικές ενέργειες που σχεδιάζουν για να αντιμετωπίσουν το προσεχές δύσκολο εξάμηνο. Ταυτόχρονα, μια σημαντική πλειοψηφία (64%) σκοπεύει να αυξήσει τις επενδύσεις κεφαλαίου, έναντι 14% που σχεδιάζει να τις μειώσει. Περισσότεροι από τους μισούς (52%) σχεδιάζουν μια εξαγορά το επόμενο έτος, ενώ σχεδόν οι μισοί (40%), σχεδιάζουν να δραστηριοποιηθούν σε όλα τα μέτωπα, αναζητώντας να αποκτήσουν, να εκχωρήσουν και να συνάψουν νέες κοινοπραξίες ή στρατηγικές συμμαχίες. Αναφερόμενοι στην επόμενη συναλλαγή τους, το 21% δήλωσε ότι αυτή θα οφείλεται στην ανάγκη να επενδύσει σε μια επιχείρηση που βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ώστε να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιό του και να αποκτήσει πρόσβαση σε νέα ταλέντα, ενώ το 15% θα προσπαθήσει να αποκτήσει μια επιχείρηση σε έναν παραπλήσιο κλάδο, προκειμένου να ανοίξει νέους δρόμους ανάπτυξης. Σχολιάζοντας τα ευρήματα, ο κ. Τ. Ιωσηφίδης, Εταίρος και Επικεφαλής του Τμήματος Συμβούλων Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών της EY Ελλάδος, δήλωσε: «Σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον που επηρεάζεται άμεσα από τις συνεχιζόμενες επιπτώσεις της πανδημίας, τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις και τον πληθωρισμό, οι επικεφαλής των επιχειρήσεων είναι υποχρεωμένοι να επανεξετάσουν τα επενδυτικά τους σχέδια. Ενώ πολλές επιχειρήσεις επιλέγουν να περιορίσουν ή και να διακόψουν τις δραστηριότητές τους σε χώρες υψηλού κινδύνου, οι δύο στις τρεις σχεδιάζουν να αυξήσουν τις επενδύσεις τους, και πάνω από τις μισές να πραγματοποιήσουν εξαγορές τον επόμενο χρόνο. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ευκαιρίες και για τις ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένες με ένα πειστικό αναπτυξιακό σχέδιο».

Πηγή άρθρου και εικόνας: Δελτίο Τύπου/Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ