HELMEPA: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «SEA GUARDIANS-ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ ΜΑΣ, ΣΤΗΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟ

Τέσσερις μεγάλες δράσεις για την υγεία των θαλασσών μας, με περισσότερους από 700 συμμετέχοντες, διοργανώθηκαν σε όλη τη χώρα με στόχο την εκπαίδευση όσων ασχολούνται με τη θάλασσα, επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά, στο πλαίσιο του έργου «SEA GUARDIANS-ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ».

Στο νησί της Αλοννήσου, με το εμβληματικό θαλάσσιο πάρκο και την πολυετή εμπειρία στη διαχείριση της συγκεκριμένης Θαλάσσιας Προστατευόμενης Περιοχής, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διήμερη εκδήλωση λήξης του χρηματοδοτούμενου από το Πράσινο Ταμείο έργου στις 8 & 9 Ιουνίου 2023.

Στη διάρκεια της πρώτης ημέρας της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκε ημερίδα με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου και ακολούθησε συζήτηση πάνω στις βασικές θεματικές του:

  • Προστατευόμενες περιοχές – ιστορίες επιτυχίας και διδάγματα από άλλες εθνικές πρωτοβουλίες για τη διατήρηση των θαλασσών

  • Περιορισμός του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στα σκάφη αναψυχής

  • Βέλτιστες πρακτικές και προκλήσεις στη βιώσιμη αλιεία

Στα πάνελ των συζητήσεων συμμετείχαν εκπρόσωποι θεσμικών φορέων, της πανεπιστημιακής κοινότητας και περιβαλλοντικών οργανισμών, ερευνητές, αλιείς και επαγγελματίες του θαλάσσιου τουρισμού.

Τη δεύτερη ημέρα της εκδήλωσης, Παρασκευή 9 Ιουνίου, με την συμμετοχή εθελοντών από την ΑΕΝΑΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ, τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ), την Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (HELMEPA), τους SEA SHEPHERD GREECE, και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, πραγματοποιήθηκαν παράκτιοι καθαρισμοί στο νησάκι Περιστέρα και υποβρύχιοι καθαρισμοί σε επιλεγμένα σημεία του θαλάσσιου πάρκου, με τη συνδρομή των καταδυτικών κέντρων ALONISSOS Triton Dive center και του Ikion Diving ALONISSOS.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με συντονιστή την HELMEPA, εταίρους την ΑΕΝΑΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ, τον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α και επιστημονικό αρωγό το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μέσω του του Εργαστηρίου Ιχθυολογίας του Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ.

Λίγα λόγια για το έργο SEA GUARDIANS:

H αναβάθμιση του συστήματος και των υπηρεσιών υποδοχής αποβλήτων σε λιμενικές εγκαταστάσεις, η προσωρινή παύση αλιείας μεταξύ Απριλίου – Μαΐου για μείωση της αλιευτικής πίεσης, η διαχείριση και έλεγχος των αλιευτικών δραστηριοτήτων και προϊόντων μέσω της επικαιροποίησης του νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου, και η χρηματοδότηση πρότασης για την ενίσχυση της παρακολούθησης και προστασίας των προστατευόμενων περιοχών, με τη συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων και τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών είναι τα θέματα που ανέδειξαν οι ίδιοι οι επαγγελματίες της θάλασσας στο πλαίσιο του προγράμματος SEA GUARDIANS – Εκπαιδεύοντας τους Φύλακες της Θάλασσας.

Το “SEA GUARDIANS – Εκπαιδεύοντας τους Φύλακες της Θάλασσας” είναι ένα πρόγραμμα για την υγεία των θαλασσών μας με στόχο την εκπαίδευση ομάδων επαγγελματιών των οποίων η δραστηριότητα έχει σημαντικό αντίκτυπο στο θαλάσσιο περιβάλλον μέσα από σεμινάρια και εργαστήρια, με ιδιαίτερη εστίαση στις Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της χώρας.  Μέσα από αυτή τη συμμετοχική εκπαιδευτική διαδικασία, προσφέρει μια βασική κατανόηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, των απειλών και του θεσμικού πλαισίου για την προστασία του, αναδεικνύοντας καλές πρακτικές διαχείρισης των ιχθυαποθεμάτων, αποφυγής της θαλάσσιας ρύπανσης, και εν τέλει προστασίας και διατήρησης των θαλάσσιων ειδών, ιδιαιτέρως των απειλούμενων, και των πολύτιμων ενδιαιτημάτων τους.

Πέραν της γνώσης και ευαισθητοποίησης, αναπτύχθηκε μια δωρεάν εφαρμογή SEAtizens Watch για tablet ή/και κινητά τηλέφωνα (Android και iOS) με σκοπό να ενισχυθεί η συγκέντρωση πολύτιμων πληροφοριών για θαλάσσια είδη ή ορατές μορφές ρύπανσης μέσω λήψης φωτογραφιών, στο πλαίσιο και τη λογική της επιστήμης των πολιτών (citizen science). Πληροφορίες για την εφαρμογή και την χρήση της θα βρείτε εδώ.

Το έργο “SEA GUARDIANS – Εκπαιδεύοντας τους Φύλακες της Θάλασσας”  χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον και καινοτόμες δράσεις 2021», με συντονιστή την Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (HELMEPA), εταίρους την ΑΕΝΑΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ, τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α) και επιστημονικό αρωγό το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μέσω του Εργαστηρίου Ιχθυολογίας του Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ.

Περισσότερες πληροφορίες και το εκπαιδευτικό υλικό των σεμιναρίων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος https://www.sea-guardians.gr/

Δράσεις που υλοποιήθηκαν:

Μέσα από μια πρωτότυπη συμμετοχική διαδικασία δομημένου διαλόγου, εργαστηρίων και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ αξιωματικών του λιμενικού, στελεχών μονάδων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, στελεχών τμημάτων αλιείας από διαφορετικές περιφέρειες της Ελλάδος, αλλά και ερευνητές, μέλη ΜΚΟ και αλιέων, το πρόγραμμα επιχείρησε να καταστήσει  τους συμμετέχοντες, φορείς θετικής αλλαγής, τον καθένα στη θέση και τον τομέα ευθύνης του και το είδος της δραστηριότητάς του σε σχέση με τη θάλασσα.

Ειδικότερο ενδιαφέρον προέκυψε για τη διαχείριση της αλιευτικής δραστηριότητας και πώς αυτή επηρεάζει το θαλάσσιο περιβάλλον, τη βιωσιμότητά της και τη διασφάλιση του εισοδήματος των αλιέων με την ταυτόχρονη προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Όπως επίσης, οι Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές, ο σχεδιασμός και η λειτουργία τους, και η αλληλεπίδραση με άλλες δραστηριότητες στη θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων του τουρισμού και της αλιευτικής δραστηριότητας. Από τις απαντήσεις σε σχετικό ερωτηματολόγιο τέθηκε και το θέμα της νομοθεσίας και του θεσμικού πλαισίου που διέπει την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και την αλιεία. 

Τέλος, τον Μάρτιο του 2023, ακόμα πιο συμμετοχικά, διοργανώθηκε Βιωματικό Εκπαιδευτικό Διήμερο Εργαστήριο στην Καβάλα, με θέμα «Αλιεία και Θαλάσσιο Περιβάλλον», από την Κοινοπραξία του Έργου, ήτοι την HELMEPA – Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, τον Οργανισμό Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α) και την ΑΕΝΑΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ, με τον συντονισμό της HELMEPA και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ) του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ειδικά για επαγγελματίες παράκτιους αλιείς από τη Βόρεια Ελλάδα. Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την Αλιευτική Διαχείριση, Ρύπανση και Πλαστικά, Παράνομη Αλιεία και Ερασιτεχνική Αλιεία, και τον Αλιευτικό Τουρισμό και κατατέθηκαν προτάσεις για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων. Η δράση ολοκληρώθηκε με παράκτιο καθαρισμό της ακτής με τη συμμετοχή των μαθητών της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου Νέας Περάμου και τον υποβρύχιο καθαρισμό μέρους του λιμανιού της Νέας Περάμου, από την καταδυτική ομάδα του Ι.Ν.ΑΛ.Ε.

Πηγή άρθρου και εικόνας: Δελτίο Τύπου/Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ