ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: Δεκαετής συμφωνία με τη Statkraft

Σε συμφωνία προχώρησαν η Mytilineos και η Statkraft, υπογράφοντας Σύμβαση Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας (PPA), η οποία θα παράγεται από τέσσερα φωτο-βολταϊκά πάρκα στην Ιταλία.

Τι περιλαμβάνει το πρότζεκτ
Τα συγκεκριμένα φωτοβολταϊκά πάρκα βρίσκονται στις περιοχές Emilia Romagna, Lazio και Campania, συνολικής δυναμικό-τητας 63 MW. Όλα τα έργα έχουν ανα-πτυχθεί και βρίσκονται επί του παρόντος σε φάση κατασκευής από την Mytilineos. ημερομηνία εμπορικής εκμετάλλευσης (COD) για κάθε ένα από τα έργα αναμένε-ται σταδιακά κατά τη διάρκεια ολόκληρου του 2023 και εντός του πρώτου τριμήνου του 2024.

Η «πράσινη» ενέργεια θα παράξει περισ-σότερες από 105,8 GWh, περιορίζοντας περισσότερους από 56.000 τόνους εκ-πομπών CO2 ετησίως, αντίστοιχο απο-μάκρυνσης 95.000 αυτοκινήτων από τους δρόμους, υποστηρίζοντας τις δε-σμεύσεις της Ιταλίας για καθαρή ενέργεια και συμβάλλοντας επίσης στην ενεργειακή ανεξαρτησία και ασφάλεια της χώρας. Η Statkraft θα χρησιμοποιήσει την ενέρ-γεια αυτή για να προσφέρει σε βιομηχα-νικές και εμπορικές εταιρείες εξατομι-κευμένες «πράσινες» λύσεις.

Ο Νίκος Παπαπέτρου, Εκτελεστικός Διευθυντής M Renewables της Mytilineos δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημέ-νοι με αυτή τη συναλλαγή στην Ιταλία με τη Statkraft, έναν από τους κορυφαίους αγοραστές PPA στην Ευρώπη, καθώς αυτή η συμφωνία είναι ένα σημαντικό ορόσημο στην στρατηγική μας φιλοδοξία μας να συμβάλουμε στην ενεργειακή μετάβαση στη χώρα. Η Ιταλία γίνεται πλέον μία ώριμη αγορά PPAs με πληθώρα επιλογών που κυμαίνονται από μεγάλες διεθνείς επιχει-ρήσεις κοινής ωφέλειας έως μεγάλες και μικρότερες τοπικές επιχειρήσεις».

Υπενθυμίζεται πως ήδη σήμερα η Mytilineos κατασκευάζει 156 MW στην Ιταλία, εκ των οποίων τα 127MW αφορούν σε έργα ηλιακής ενέργειας και τα 31MW είναι έργα αποθήκευσης στο πλαίσιο Δια-γωνισμού μονάδων Fast Reserve (ταχείας εφεδρικής δυναμικότητας).

Πηγή άρθρου και εικόνας: Δελτίο Τύπου/Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ