NOVARTIS HELLAS: Ισχυρό αποτύπωμα στην υγεία, την κοινωνία και την οικονομία

Η Novartis Hellas συνεχίζει τις ενέργειες και τις δράσεις της τα τελευταία χρόνια και αποδεικνύει ότι παραμένει σταθερή στις δεσμεύσεις της με επίκεντρο τον ασθενή, την κοινωνία, την βιωσιμότητα και την υπευθυνότητα

Διεύρυνση της πρόσβασης στην υγεία

Το 2021, 3,4 εκατ. Έλληνες πολίτες είχαν πρόσβαση σε 80 θεραπείες της Novartis με 31.385 Ποιοτικά Προσαρμοσμένα Έτη Ζωής (QALYs). Η κοινωνική/πολλαπλασιαστική αξία των θεραπειών αυτών – μέσω της συνεισφοράς του υγιούς πληθυσμού στο Α.Ε.Π. της χώρας – ανήλθε σε $823,5 εκ. το 2021 και $658 εκ. το 2020. Επιπλέον, την ίδια χρονιά, η εταιρεία πραγματοποίησε 72 κλινικές μελέτες ύψους άνω των 7 εκατ. ευρώ, με 718 συμμετέχοντες, καθώς και 6 προγράμματα υποστήριξης ασθενών/πρόσβασης με 2.901 ωφελούμενους.

Εταιρική Υπευθυνότητα

Η Novartis Hellas, με την πεποίθηση ότι η βιωσιμότητα και η υπευθυνότητα είναι αναγκαία συστατικά για την μακροπρόθεσμη επιχειρηματική της επιτυχία, παραμένει προσηλωμένη στην εξέλιξη των ανθρώπων της, στην υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας, των ενώσεων ασθενών και στο περιβάλλον.

Εργαζόμενοι

Η εταιρεία απέδειξε έμπρακτα τη δέσμευση της στη διαφορετικότητα και στη συμπερίληψη, γεγονός που αποτυπώνεται στο 63,73% των θέσεων αυξημένης ευθύνης που καταλαμβάνονται από γυναίκες. Παράλληλα, με σκοπό τη διαρκή διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος, όπου όλοι οι εργαζόμενοι ανεξαιρέτως να μπορούν να εμπνέονται και να εξελίσσονται, πραγματοποίησε 39.000 ώρες εκπαίδευσης, είτε εσωτερικά είτε μέσω κορυφαίων παρόχων. Επίσης, εφαρμόστηκε υβριδικό μοντέλο εργασίας με σκοπό την προστασία της υγείας των εργαζομένων κατά την διάρκεια της πανδημίας.

Ενώσεις Ασθενών-Τοπική κοινωνία

Η Novartis Hellas συνέχισε να δραστηριοποιείται ενεργά και στα προγράμματα υποστήριξης και ενδυνάμωσης ασθενών, φορέων και επαγγελματιών υγείας. Κατά τη διετία 2020-2021, το πρόγραμμα για την ολιστική υποστήριξη των γυναικών με καρκίνο μαστού «Είσαι γυναίκα. Είσαι δύναμη!» υπό την αιγίδα της Εταιρείας Ογκολόγων – Παθολόγων Ελλάδας (Ε.Ο.Π.Ε.) και με την υποστήριξη των Συλλόγων «Άλμα Ζωής» συνέχισε την επιτυχημένη πορεία του, συμπληρώνοντας περισσότερες από 2.800 εγγραφές. Με στόχο την ενδυνάμωση φορέων ασθενών στο διαρκώς εξελισσόμενο ψηφιακό περιβάλλον, υλοποιήθηκε το European Patient Innovation Summit, και 110 εκπρόσωποι από 38 ενώσεις ασθενών συμμετείχαν στο διαδραστικό Ψηφιακό Σεμινάριο Ενδυνάμωσης & Ανάπτυξης Δεξιοτήτων που διοργάνωσε η εταιρεία τοπικά.

Το 2020 και το 2021, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ανοιχτά Φτερά», που εστιάζει στην υποστήριξη των νέων ταλέντων, 100 απόφοιτοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα Digital Skills σε συνεργασία με το Foundation, 8 νέοι ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης διάρκειας 18 μηνών, ενώ υποστηρίχθηκε και ο θεσμός “Falling Walls Lab Greece”, ένα διεθνές φόρουμ για τη νέα γενιά καινοτόμων, πρωτοπόρων, δημιουργών και οραματιστών. Το 2022, η Novartis Hellas υποστήριξε το πρόγραμμα επιμόρφωσης και ενίσχυσης της απασχολησιμότητας «Ready for Work» του Women On Top, που απευθύνεται σε γυναίκες που πρόκειται να αποφοιτήσουν ή έχουν ήδη αποφοιτήσει από σχολές STEM και Επιστημών Υγείας, με στόχο να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να έρθουν ένα βήμα πιο κοντά στα επαγγελματικά τους όνειρα.

Δράσεις για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα

Στο πλαίσιο της ελαχιστοποίησης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, το 2021 ολοκληρώθηκε η απομάκρυνση όλων των πλαστικών μιας χρήσης από τις εγκαταστάσεις της Novartis Hellas, ενώ είναι σε εξέλιξη η αντικατάσταση του στόλου συμβατικών οχημάτων της εταιρείας με αντίστοιχα προηγμένης τεχνολογίας. Το Μάϊο του 2022, η Novartis Hellas προχώρησε στη συνεργασία με τη ΜΚΟ Οργάνωση Γη για την αποκατάσταση των περιοχών του Κρυονερίου και της Δροσοπηγής στην Αττική, που είχαν πληγεί από τις δασικές πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2021. Η συνεργασία αφορούσε σε έργα ανάπλασης και αποκατάστασης, δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των κατοίκων και εθελοντισμού των εργαζομένων της εταιρίας.

Την περίοδο 2020-2021, οι άμεσες επενδύσεις της εταιρείας ξεπέρασαν τα €468 εκ. ενώ το 2021 δημιουργήθηκαν 1.726 άμεσες, έμμεσες και επαγόμενες θέσεις εργασίας σε όλη την αλυσίδα αξίας της.

Οι παραπάνω πληροφορίες παρουσιάζονται στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της Novartis Hellas για την διετία 2020-2021. Το 2022, η εταιρεία παραμένει πιστή στις δεσμεύσεις της και συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα με στόχο να βοηθά τους ανθρώπους να ζουν περισσότερο και καλύτερα.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ