NOVARTIS HELLAS: Σταθερή δέσμευση στην υγεία, την κοινωνία και την οικονομία

Η έκθεση περιλαμβάνει αναλυτικά τις ενέργειες και τις επιδράσεις της εταιρείας κατά την προηγούμενη διετία, με πλήρη ενσωμάτωση περιβαλλοντικών, κοινωνικών και κριτηρίων διακυβέρνησης (ESG).

Η Novartis Hellas πιστή στη δέσμευσή της για διαφανή και υπεύθυνη ενημέρωση των συμμετόχων της παρουσίασε την 6η Εκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020 & 2021.

Η έκθεση περιλαμβάνει αναλυτικά τις ενέργειες και τις επιδράσεις της εταιρείας κατά την προηγούμενη διετία, με πλήρη ενσωμάτωση περιβαλλοντικών, κοινωνικών και κριτηρίων διακυβέρνησης (ESG).

Εκτενής αναφορά γίνεται στον τρόπο με τον οποίο η Novartis Hellas, στήριξε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τους ασθενείς και τους ανθρώπους της στις ιδιαίτερες συνθήκες που επέβαλε η πανδημία Covid-19 (δείτε εδώ και εδώ).

Το 2021, 3,4 εκατ. Ελληνες πολίτες είχαν πρόσβαση σε 80 θεραπείες της Novartis με 31.385 Ποιοτικά Προσαρμοσμένα Έτη Ζωής (QALYs). Αξίζει να σημειωθεί ότι η κοινωνική/πολλαπλασιαστική αξία των θεραπειών αυτών – μέσω της συνεισφοράς του υγιούς πληθυσμού στο Α.Ε.Π. της χώρας – ανήλθε σε $823,5 εκ. το 2021 και $658 εκ. το 2020 (σύμφωνα με την Έκθεση Αποτίμησης της Κοινωνικής, Περιβαλλοντικής & Οικονομικής Επίδρασης (SEE) που εκπόνησε το Ινστιτούτο WifOR για λογαριασμό της εταιρείας).

Η εταιρεία πραγματοποίησε το 2021 72 κλινικές μελέτες ύψους άνω των 7 εκατ. ευρώ, με 718 συμμετέχοντες, καθώς και 6 προγράμματα υποστήριξης ασθενών/πρόσβασης με 2.901 ωφελούμενους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, η εταιρεία προχώρησε τη διετία 2020-2021 σε συνολικές άμεσες επενδύσεις άνω των 468 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, η εταιρεία δημιούργησε συνολικά 1.726 άμεσες, έμμεσες και επαγόμενες θέσεις εργασίας σε όλη την αλυσίδα αξίας της το 2021.

Σε επίπεδο της Εταιρικής Υπευθυνότητας, η έκθεση για το 2020-2021 τεκμηριώνει την προσήλωση της Novartis Hellas στους ανθρώπους της, στην υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας, των ενώσεων ασθενών και στο περιβάλλον.

Εργαζόμενοι:

Υπογραμμίζοντας τη συνεχή δέσμευση της εταιρείας στη διαφορετικότητα και στη συμπερίληψη, η έκθεση αποτυπώνει ότι το 63,73% των θέσεων αυξημένης ευθύνης

καταλαμβάνονται από γυναίκες. Παράλληλα, με σκοπό τη διαρκή διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος, όπου όλοι οι εργαζόμενοι ανεξαιρέτως να μπορούν να εμπνέονται και να εξελίσσονται, η Novartis Hellas πραγματοποίησε > 39.000 ώρες εκπαίδευσης, είτε εσωτερικά είτε μέσω κορυφαίων παρόχων. Επίσης, με απώτερο σκοπό την προστασία της υγείας των εργαζομένων κατά την διάρκεια της πανδημίας, εφαρμόστηκε υβριδικό μοντέλο εργασίας.

Ενώσεις Ασθενών / Τοπική Κοινωνία:

Κατά τη διετία 2020-2021 το πρόγραμμα για την ολιστική υποστήριξη των γυναικών με καρκίνο μαστού «Είσαι γυναίκα. Είσαι δύναμη!» υπό την αιγίδα της Εταιρείας Ογκολόγων – Παθολόγων Ελλάδας (Ε.Ο.Π.Ε.) και με την υποστήριξη των Συλλόγων «Άλμα Ζωής» συμπλήρωσε >2.800 εγγραφές. Υλοποιήθηκε το European Patient Innovation Summit, με στόχο την ενδυνάμωση των φορέων ασθενών στο διαρκώς εξελισσόμενο ψηφιακό περιβάλλον και 110 εκπρόσωποι από 38 ενώσεις ασθενών συμμετείχαν στο διαδραστικό Ψηφιακό Σεμινάριο Ενδυνάμωσης & Ανάπτυξης Δεξιοτήτων που διοργάνωσε η εταιρία τοπικά.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ανοιχτά Φτερά», που εστιάζει στην υποστήριξη των νέων ταλέντων, 100 απόφοιτοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα Digital Skills σε συνεργασία με το Foundation, 8 νέοι ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης διάρκειας 18 μηνών, ενώ υποστηρίχθηκε και ο θεσμός “Falling Walls Lab Greece”, ένα διεθνές φόρουμ για τη νέα γενιά καινοτόμων, πρωτοπόρων, δημιουργών και οραματιστών.

Περιβάλλον:

Η ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος παραμένει σημαντική προτεραιότητα για την εταιρεία. Το 2021 ολοκληρώθηκε η απομάκρυνση όλων των πλαστικών μιας χρήσης από τις εγκαταστάσεις της, ενώ είναι σε εξέλιξη η αντικατάσταση του στόλου συμβατικών οχημάτων της εταιρείας με αντίστοιχα προηγμένης τεχνολογίας.

Δείτε εδώ ολόκληρη την έκθεση.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ