Ομιλία Διευθύνοντος Συμβούλου της Global Sustain, κ. Μιχάλη Σπανού στο 7ο επιχειρηματικό Φόρουμ Ελλάδας

Κατά την ομιλία του στο 7ο επιχειρηματικό Φόρουμ Ελλάδας, ο κύριος Μιχάλης Σπανός, Διευθύνων Σύμβουλος της Global Sustain, αναφέρθηκε στους κύριους φυσικούς και μεταβατικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες, οι δανειστές και οι επενδυτές λόγω της κλιματικής αλλαγής, αναφερόμενος στην ενσωμάτωση της κλιματικής αλλαγής στην εταιρική διακυβέρνηση. Επιπλέον, προσδιόρισε τις νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για την προσαρμογή στις νέες κλιματικές συνθήκες αλλά και τον μετριασμό των επιπτώσεων αυτών, καθώς και τα διαθέσιμα δανειακά και επενδυτικά χαρτοφυλάκια που αφορούν την πράσινη μετάβαση. Τέλος, επισήμανε τις βέλτιστες πρακτικές με συγκεκριμένες αναφορές από την Σουηδία και την Ελλάδα, με αναφορές στις εταιρείες VOLVO και H&M.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ