Πού ποντάρει η Boehringer Ingelheim Ελλάς και τι την ανησυχεί;

Σημαντική ανάπτυξη κατά 25,9% έγραψε το «κοντέρ» των πωλήσεων της Boehringer Ingelheim Ελλάς την περασμένη χρονιά ενώ θετικά κινείται η εταιρεία και κατά την τρέχουσα χρήση. Σύμφωνα με τον δημοσιευμένο ισολογισμό της, πέρυσι οι συνολικές καθαρές πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν στα 914,354 εκατ. ευρώ από 726,341 εκατ. ευρώ. Η αύξηση αυτή προήλθε από τη σημαντική αύξηση των εξαγωγών κατά 29,8%, ενώ στην εγχωρία αγορά σημειώθηκε μείωση στις καθαρές πωλήσεις κατά 3,7% σε σχέση με το 2020 λόγω της αύξησης στα Rebate και Clawback. Άλλωστε, όπως σημειώνει η εταιρεία στις οικονομικές της καταστάσεις η μεγαλύτερη αβεβαιότητα που αντιμετωπίζουν οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις στην ελληνική αγορά είναι η διαρκής αύξηση των υποχρεωτικών εκπτώσεων (Rebates & Clawback) προς τον ΕΟΠΥΥ. Το αποτέλεσμα προ φορών υπήρξε θετικό κατά το ποσό των 57.202.899,65 ευρώ, έναντι κερδών ύψους 43.403.773,79 ευρώ ενώ τα συνολικά λειτουργικά κέρδη προ τόκων και φορών αυξήθηκαν κατά 32,4%. Επίσης, τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν στα 45.312.602,35 ευρώ και το σύνολο κερδών εις νεον σε 84.455.082,68 ευρώ.


Προβλέψεις και κίνδυνοι για τη φετινή χρονιά
Για τη φετινή χρονιά η εταιρεία προβλέπει οργανική ανάπτυξη περίπου +5% η οποία θα προέλθει από:

  • – Αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας σε συνδυασμό με την αποτελεσματική παραγωγική διαδικασία του εργοστασίου
  • – Αύξηση των μεριδίων στην ελληνική αγορά των νεών προϊόντων (Διαβήτης, Ογκολογία) και
  • – Διατήρηση των μεριδίων της εταιρείας στην ελληνική αγορά για τα ώριμα προϊόντα (Καρδιολογία, Αναπνευστικά).

Ωστόσο, ανησυχία προκαλεί η αβεβαιότητα που έχει προκαλέσει η παγκόσμια ενεργειακή κρίση κι η μεγάλη αύξηση του πληθωρισμού, η οποία ανατροφοδοτείται από την αβεβαιότητα που προκαλεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Επίσης, οι κίνδυνοι τους οποίους καλούνται να αντιμετωπίσουν οι φαρμακοβιομηχανίες και εν προκειμένου η εταιρεία είναι:

  • – Αυξημένος πιστωτικός κίνδυνος στα φαρμακεία και στις φαρμακαποθήκες ως αποτέλεσμα της μειωμένης χρηματοδότησης της ιδιωτικής αγοράς από τον ΕΟΠΥΥ
  • – Αύξηση του ανταγωνισμού στα Αναπνευστικά, Διαβητικά προϊόντα, στην Καρδιολογία και στην Ογκολογία
  • – Αυξημένα Rebates και Clawback λόγω της αναμενομένης υπέρβασης της Δημοσίας Φαρμακευτικής Δαπάνης
  • – Έλεγχος της συνταγογράφησης των πρωτοτύπων σκευασμάτων υπερ των γενοσήμων
  • – Μείωση από το Κράτος των καθοριζομένων τιμών φαρμάκων
  • – Διαπραγματεύσεις για αυξημένες εκπτώσεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες φαρμάκων (Καρδιολογικά, Διαβητικά προϊόντα).

Πηγή άρθρου και εικόνας: Δελτίο Τύπου/Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ