SCHNEIDER ELECTRIC: Zήτησε επανεξέταση των επενδυτικών προτεραιοτήτων και μεγαλύτερη συλλογική δράση για την τόνωση των παγκόσμιων προσπαθειών για την κλιματική αλλαγή

Η Schneider Electric, ο ηγέτης στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης της ενέργειας και του αυτοματισμού, ζήτησε επείγουσα επανεξέταση των επενδυτικών προτεραιοτήτων και μεγαλύτερη συλλογική δράση για την τόνωση των παγκόσμιων προσπαθειών για την κλιματική αλλαγή, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF)  στο Davos.

Σύμφωνα με σενάρια που ανέπτυξε το Ινστιτούτο Ερευνών Βιωσιμότητας της Schneider, μια μετάβαση σε μειωμένες εκπομπές άνθρακα, με γνώμονα τη ζήτηση, είναι το μόνο σενάριο, στο οποίο οι εκπομπές άνθρακα θα μειωθούν αρκετά γρήγορα, ώστε να περιοριστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη στους 1,5 βαθμούς. Το Ερευνητικό Ινστιτούτο παρουσίασε το e-book, Towards Net Zero Buildings: ένα πρακτικό μονοπάτι, στο Davos, εξετάζοντας μέσα από αυτό το πώς μπορεί να αρθεί το τρέχον αδιέξοδο προσφοράς-ζήτησης. Τα βασικά ευρήματα περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

  • • Μόλις το 1-1,5% των κτιρίων στην Ευρώπη ανακαινίζεται κάθε χρόνο. Το επίπεδο αυτό πρέπει να φτάσει το 3% ετησίως, για να εκπληρωθούν οι δεσμεύσεις της Συμφωνίας του Παρισιού
  • • Η χρηματοδότηση παραμένει το μεγαλύτερο εμπόδιο για επενδύσεις σε βιώσιμα κτίρια[1].Οι επενδύσεις όμως σε τεχνολογίες απαλλαγής από τις εκπομπές άνθρακα, οι ψηφιακές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες οικοσυστήματος πόλεων μεγιστοποιούν την αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη
  • • Οι τεχνολογίες που βελτιστοποιούν την ενεργειακή απόδοση συμβάλουν σημαντικά στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας με ποσοστά που κυμαίνονται από 10 έως 60%, ανάλογα με τις γεωγραφικές περιοχές και την ποιότητα των υφιστάμενων περιουσιακών στοιχείων
  • • Οι ψηφιακές λύσεις ενεργειακής απόδοσης φέρνουν μείωση του άνθρακα κατά 20-30% στο σύνολο των κτιρίων, φέρνοντας ιδιαίτερα ανταγωνιστικές ανταποδοτικές παροχές και εξοικονόμηση κόστους για τους καταναλωτές, με μέσο όρο πολύ μικρότερο από 8 χρόνια

Το e-book παρέχει έναν πρακτικό χάρτη πορείας για κυβερνήσεις και βιομηχανίες, προκειμένου να εξισορροπήσουν το κόστος της ενεργειακής μετάβασης με την πρόσθετη επιβάρυνση για τις κοινότητες, ιδίως στο παρόν, απρόβλεπτο κλίμα. Διαθέτει επίσης ένα νέο πλαίσιο για τη δημιουργία κτιρίων που θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις του μέλλοντος, και θα αναπτύσσονται σε συνεργασία με το WEF, το οποίο με τη σειρά του παρουσίασε ένα μοντέλο για την επιτάχυνση των επενδύσεων με σκοπό την απαλλαγή των πόλεων από τις εκπομπές άνθρακα. Το πιο σημαντικό είναι ότι τονίζεται η ανάγκη για απαλλαγή από εκπομπές άνθρακα. Όλα αυτά θα επιτευχθούν μέσω της υιοθέτησης υφιστάμενων τεχνολογιών που θα μειώσουν τον άνθρακα και θα αποφέρουν καθαρό όφελος στους καταναλωτές, δημιουργώντας παράλληλα και αξία για την οικονομία και την κοινωνία.

Η Schneider Electric έχει χαράξει το δικό της ταξίδι βιωσιμότητας, ανοίγοντας το δρόμο ως εταιρεία με έντονη επιρροή, τα τελευταία 20 χρόνια, και πιστεύει ότι η επιτάχυνση της δράσης στο παρόν πλαίσιο υψηλών και ευμετάβλητων τιμών ενέργειας, απαιτεί μία αλλαγή στρατηγικής. Εκτός από τις επενδύσεις για την αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η δημιουργία ζήτησης για καθαρή ενέργεια μέσω μιας μετάβασης με γνώμονα τον καταναλωτή είναι πλέον απαραίτητη.

Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, η Schneider Electric ανακοίνωσε επίσης τη δημιουργία 2.500 «πράσινων» θέσεων εργασίας παγκοσμίως για να βοηθήσει στην επιτάχυνση της δράσης για την κλιματική αλλαγή, σε κάθε πτυχή της οικονομίας. Αυτές οι θέσεις εργασίας αφορούν κυρίως σε ρόλους που υποστηρίζουν βασικές υπηρεσίες, και θα επικεντρωθούν στο να βοηθήσουν τους πελάτες της Schneider να ψηφιοποιήσουν και να απαλλάξουν τις εγκαταστάσεις τους από άνθρακα, αλλά και να εκσυγχρονίσουν τα περιουσιακά στοιχεία τους, προωθώντας μια βιώσιμη και κυκλική προσέγγιση της οικονομίας και παρέχοντας συμβουλές σχετικά με στρατηγικές βιωσιμότητας.

«Οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να συνεχιστούν με γοργούς ρυθμούς, ωστόσο κάθε ενεργειακή μετάβαση στην ιστορία είχε ως κινητήρια δύναμη την ζήτηση της αγοράς. Η μετάβαση σε μια επενδυτική προσέγγιση με επίκεντρο τον καταναλωτή, η οποία θα καθοδηγείται από τη ζήτηση, όχι μόνο θα προσφέρει απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα, αλλά θα επιτύχει επίσης πιο ενθαρρυντικά αποτελέσματα από ό,τι υποδηλώνουν τα τρέχοντα σενάρια», δήλωσε ο Jean-Pascal Tricoire, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Schneider Electric. «Οι καταναλωτές ηγούνται της αλλαγής. Αυτό σημαίνει ότι η ζήτηση οδηγεί την αλλαγή. Η διατάραξη της ζήτησης με τη νέα τεχνολογία και η παροχή οφελών στον χρήστη πρέπει να είναι η προτεραιότητα.»

Εκπρόσωποι της Schneider Electric στο DAVOS 2022

Στο πλαίσιο του ρόλου του ως co-chair της πρωτοβουλίας Forum Net Zero Carbon Cities, ο Jean-Pascal Tricoire ζήτησε αλλαγή των επενδυτικών προτεραιοτήτων. Αυτό απαιτεί την αλλαγή του κριτηρίου επένδυσης, μεταβαίνοντας από το κόστος στην αξία, επεκτείνοντας την τρέχουσα εστίαση από τις υποδομές, περισσότερο προς επενδύσεις που να τροφοδοτούν τη ζήτηση και με την μετακίνηση από το over-indexing σε υλικό εξοπλισμό, προς πιο βιώσιμες λύσεις που βασίζονται σε λογισμικό. Συζητήθηκε επίσης και η ανάγκη για μεγαλύτερη συνεργασία, με σκοπό την ταχύτερη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Ο Luc Remont, Executive Vice President International Operations της Schneider Electric, μίλησε για τη σημασία των ψηφιακών τεχνολογιών για τη διευκόλυνση της ενεργειακής μετάβασης στις αναδυόμενες αγορές και τις σημαντικές νέες συνεργασίες της εταιρείας σε Ινδία, Ανατολική Ασία και Νότια Αμερική, με στόχο την ενδυνάμωση του εργατικού δυναμικού και την εκπαίδευση περισσότερων ανθρώπων στη διαχείριση της ενέργειας.

Η Barbara Frei, Executive Vice President of Industrial Automation της Schneider Electric, έθιξε τις επιπτώσεις της μετάβασης σε μια οικονομία που καθοδηγείται όλο και περισσότερο από την προσφορά και πώς ο μετασχηματισμός από γραμμικό σε κυκλικό μοντέλο εφοδιαστικής αλυσίδας είναι απαραίτητος για ένα βιώσιμο μέλλον. Αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες για τη μετάβαση από παραγωγικές διαδικασίες με υψηλές απαιτήσεις σε φυσικούς πόρους, σε διαδικασίες με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, τις αποτελεσματικές διαδικασίες και τον ρόλο των τεχνολογιών, των πλατφορμών συνεργασίας και της διαλειτουργικότητας στην επίλυση αυτών των προκλήσεων. Επικεντρώθηκε και στην ανάγκη που υπάρχει οι κατασκευαστές να εστιάσουν εκ νέου την πορεία ψηφιακού μετασχηματισμού τους, εστιάζοντας και στην εμπλοκή και του εργατικού δυναμικού για την προσέλκυση ταλέντων και τη δημιουργία ασφαλέστερων εργασιακών περιβάλλοντων. Αναφέρθηκε επίσης και στις προοπτικές ενδυνάμωσης του εργατικού δυναμικού και βελτίωσης της παραγωγικότητας μέσα από την επαυξημένη αυτοματοποίηση.

Ο Peter Weckesser, Executive Vice President and Chief Digital Officer της Schneider Electric, έδωσε τις προοπτικές που υπάρχουν για τον μετασχηματιστικό ρόλο των data και της τεχνητής νοημοσύνης στην προώθηση επιχειρηματικών στρατηγικών, που αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα και τις μεγαλύτερες προκλήσεις της βιομηχανίας: ανθεκτικότητα και απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα. Συζήτησε επίσης τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που μπορούν να αξιοποιηθούν σήμερα μέσω της συνεργασίας του ψηφιακού οικοσυστήματος και της ανάπτυξης καινοτόμων τεχνολογιών.


[1] WGBC “Beyond the Business Case (Πέρα από την επιχειρηματική υπόθεση)”

Πηγή άρθρου και εικόνας: Δελτίο Τύπου/Newsletter  

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ