Η INTERAMERICAN προσυπογράφει παγκόσμια Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής

Ο Όμιλος INTERAMERICAN, με την ιδιότητα του ενεργού μέλους της παγκόσμιας πρωτοβουλίας UNEP Finance Initiative, υπέγραψε, μαζί με 258 από τους μεγαλύτερους θεσμικούς επενδυτές,  Διακήρυξη για την Κλιματική Αλλαγή.

Με την υπογραφή της Διακήρυξης για την Κλιματική Αλλαγή οι κυβερνήσεις και οι διεθνείς οργανισμοί καλούνται να συμβάλλουν στην εφαρμογή και ενδυνάμωση μιας μακροχρόνιας, σαφούς και σταθερής πολιτικής αλλά και οικονομικών εργαλείων, τα οποία είναι αναγκαία για την απελευθέρωση των αναγκαίων επενδύσεων προκειμένου να αντιμετωπιστεί το εξελισσόμενο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.

Με στόχο την επιτακτική ανάγκη διευκόλυνσης της ροής κεφαλαίων προς επενδύσεις που υποστηρίζουν τη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι οι επενδύσεις αυτές μέχρι σήμερα υπολείπονται από τον στόχο οριοθέτησης της υπερθέρμανσης του πλανήτη κάτω από το όριο των 2οC, η διακήρυξη επισημαίνει την υφιστάμενη έλλειψη εμπιστοσύνης από τους ιδιώτες επενδυτές σε αυτόν τον ανερχόμενο επενδυτικό τομέα.

Η INTERAMERICAN αποτελεί τον μόνο ασφαλιστικό οργανισμό από την Ελλάδα ο οποίος έχει συμπράξει με την πρωτοβουλία UNEP Finance Initiative από το 2006, συμμετέχοντας ως ενεργό μέλος, τόσο στην παγκόσμια Επιτροπή Ασφάλισης όσο και στην Ομάδα της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Η INTERAMERICAN αποτελεί, επίσης, τον μόνο ελληνικό ασφαλιστικό οργανισμό ο οποίος εκδίδει ετήσιο απολογισμό εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με μετρήσιμους δείκτες βάσει του διεθνούς προτύπου GRI.
<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ