Ολοκλήρωση προγράμματος κακοποίησης ηλικιωμένων γυναικών Daphne – EUSTaCEA

Περίπου 100 άτομα παρακολούθησαν την τελική συνάντηση του προγράμματος EUSTaCEA που οργανώθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την υποστήριξη της Ευρωβουλευτή κ. Lynne.

Η διάσκεψη αυτή σηματοδότησε το τέλος του έργου EUSTaCEA και την αρχή της διάδοσης του Ευρωπαϊκού Χάρτη των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των ηλικιωμένων που χρήζουν μακροχρόνιας φροντίδας και βοήθειας, μεταφρασμένο σε 13 γλώσσες.

Στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκε επίσης ένας συνοδευτικός οδηγός που αναφέρει τρόπους εφαρμογής του χάρτη, και το οποίο θα βρείτε στην επόμενη μας έκδοση. Η κ. Lynne, μέλος της Διακομματικής Ομάδας για τη γήρανση και διαγενεακή αλληλεγγύη, εργάστηκε σκληρά για να πετύχει την έγκριση του Ψηφίσματος της «μακροχρόνιας φροντίδας των ηλικιωμένων» από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το οποίο καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προάγει μια πράσινη βίβλο για την καταπολέμηση της κακοποίησης των ηλικιωμένων, την προάσπιση των δικαιωμάτων των ηλικιωμένων και την ανάπτυξη ενός κώδικα συμπεριφοράς στις μονάδες φροντίδας. Επίσης ανακοινώθηκε ότι η Επιτροπή προτίθεται να διοργανώσει ένα ευρωπαϊκό συνέδριο για την κακοποίηση ηλικιωμένων τον Μάιο του 2011.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα: www.age-platform.eu/en/daphne (στα αγγλικά).<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ