Επενδύσεις στη Πράσινη Οικονομία

Στο πλαίσιο της στρατηγικής στήριξης εξωστρεφών και «πράσινων» επιχειρήσεων που έχει υιοθετήσει η Eurobank EFG, προχώρησε σε δύο σημαντικές επενδυτικές κινήσεις στο χώρο της «πράσινης οικονομίας».

Συγκεκριμένα, προχώρησε:

  • στην απόκτηση μειοψηφικής συμμετοχής κάτω του 5% στην εταιρεία «Chipita» και
  • σε συνεργασία με τον Όμιλο Λασκαρίδη, μέσω της κοινής εταιρείας SINDA ENTERPRISES COMPANY LIMITED, στην απόκτηση του 40% των μετοχών της εταιρείας Μεσόγειος, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις στο κλάδο της διαχείρισης νερού και στερεών και υγρών  αποβλήτων.

Η στρατηγική του ομίλου της Eurobank EFG ιδιαίτερα στην τρέχουσα δυσμενή οικονομική συγκυρία, εστιάζει στην ενεργό και αποτελεσματική στήριξη, με μειοψηφική μετοχική συμμετοχή ή μακροχρόνια χρηματοδότηση δυναμικών επιχειρήσεων με εξαγωγικό προσανατολισμό, καθώς και εταιρειών που επενδύουν σε φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες και δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο αυτό, η Eurobank EFG Equities θυγατρική εταιρεία του ομίλου, μέσω της Διεύθυνσης Eurobank Equity Partners, σχεδιάζει μια σειρά επενδύσεων σε εξωστρεφείς επιχειρήσεις με θετικές προοπτικές ανάπτυξης, υψηλή ανταγωνιστικότητα και ισχυρή παρουσία στο “πράσινο” κομμάτι της οικονομίας. Στόχος είναι η ενίσχυση των δυναμικών επιχειρήσεων όχι μόνο με κεφάλαια αλλά και με τεχνογνωσία, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην προσπάθεια διεύρυνσης των δραστηριοτήτων τους. Η Eurobank EFG μαζί με συνεπενδυτές από τον ιδιωτικό τομέα πρωτοστατεί στην προσπάθεια ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και την έξοδο από την κρίση και την ύφεση.
 
Η Chipita είναι μία από τις μεγαλύτερες εξαγωγικές ελληνικές επιχειρήσεις στον κλάδο των τροφίμων, με παρουσία σε 34 χώρες, πωλήσεις ύψους 515 εκ. ευρώ το 2009, ισχυρή παρουσία στις Η.Π.Α. και ηγετική θέση στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Η Chipita, στο διοικητικό συμβούλιο της οποίας θα συμμετέχει ως μέλος ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank EFG κ. Νικόλαος Καραμούζης, αποκτήθηκε από τον όμιλο Olayan και τον ιδρυτή της κ. Σπύρο Θεοδωρόπουλο, με απόσχιση από τον όμιλο Vivartia. Στην επένδυση συμμετέχει επίσης και το S.E.E. Fund της Global Finance.

Η Μεσόγειος δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό και εκτέλεση έργων και την παροχή υπηρεσιών σε όλο το φάσμα της προστασίας του περιβάλλοντος. Διαθέτει ειδική τεχνογνωσία σε έργα κατασκευής και λειτουργίας ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ, εργοστασίων μηχανικής – βιολογικής επεξεργασίας απορριμμάτων, αφαλάτωσης θαλασσινού νερού και βιολογικών καθαρισμών λυμάτων. Μερικά από τα σημαντικότερα έργα που έχει αναλάβει η Μεσόγειος είναι η κατασκευή και λειτουργία μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού στην Πάφο, η κατασκευή και λειτουργία του εργοστασίου βιολογικής ξήρανσης αστικών απορριμμάτων και του χώρου διάθεσης απορριμμάτων του Ηρακλείου Κρήτης, η κατασκευή των ΧΥΤΥ Γραμματικού – Αττικής και  Ιωαννίνων, καθώς  και η κατασκευή ΧΥΤΥ στο Galati Ρουμανίας.

Ο κλάδος της διαχείρισης αποβλήτων προβλέπεται να εμφανίσει σημαντική ανάπτυξη στα επόμενα έτη λόγω της έλλειψης επαρκών υποδομών διαχείρισης  απορριμμάτων με βάση τις σημερινές ανάγκες και την υποχρέωση συμμόρφωσης της Ελλάδας με την οδηγία της Ε.Ε.. Το ύψος των απαραίτητων επενδύσεων μέχρι το 2015 εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 5 δισ. ευρώ και η Μεσόγειος θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη του κλάδου.
 
Ο πρόεδρος της Eurobank EFG Equities  κ. Κώστας Μητρόπουλος σε δήλωσή του σημείωσε ότι «ο Όμιλός μας έχει δεσμευθεί να ενισχύσει τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις που οδηγούν την ελληνική οικονομία στην ανάπτυξη. Με την επένδυση στην Chipita, μίας από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ελληνικές επιχειρήσεις, και την Μεσόγειο, πρωταγωνίστριας στο χώρο της διαχείρισης αποβλήτων, ο Όμιλός μας κάνει την δέσμευση πράξη. Πιστεύουμε πως  τέτοιου είδους επενδύσεις  συμβάλλουν στην προσπάθεια ανάταξης της οικονομίας μας και ανάκτησης της εμπιστοσύνης προσελκύοντας το ενδιαφέρον της επενδυτικής κοινότητας».

 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ