Η Αττική Οδός Α.Ε. ύποδέχτηκε το νέο έτος με τη δημοσίευση του 27ου τεύχους του τριμηνιαίου ενημερωτικού εντύπου της εταιρείας

Δημοσιεύτηκε και το 27ο τεύχος του τριμηνιαίου ενημερωτικού εντύπου της εταιρείας Αττικής Οδού Α.Ε. που διανέμεται δωρεάν και με θεματολογία που αφορά κυρίως στην οδική ασφάλεια.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε σε ηλεκτρονική μορφή τα δύο τελευταία τεύχη (Οκτώβριος 2010 & Ιανουάριος 2011).

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ