Έμφαση στην τεχνογνωσία της διαχείρισης κινδύνων από τον όμιλο INTERAMERICAN

Εντείνει το ενδιαφέρον της για ανάπτυξη της τεχνογνωσίας σε θέματα διαχείρισης κινδύνων η INTERAMERICAN, αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα που της παρέχει ο μητρικός όμιλος EUREKO και η συμμετοχή στην κοινοπραξία EURAPCO, στη οποία συμμετέχουν εκτός της INTERAMERICAN και ανταλλάσσουν γνώση και καλές πρακτικές για την εκτίμηση κινδύνων μεγάλες ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρείες.

Σε πρόσφατη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Κολωνία, συζητήθηκαν τα θέματα της ποσοτικής εκτίμησης κινδύνων περιουσίας (PML και EML), η κοινοτική νομοθεσία αναφορικά με πρότυπα μέτρων προστασίας για φωτιά, κλοπή και κακόβουλες πράξεις, περιπτώσεις περιβαλλοντικών αποζημιώσεων στην Ευρώπη, η ασφαλιστική κάλυψη διακοπής εργασιών επιχειρήσεων (Β1) και θέματα risk management.

Στο risk management forum την INTERAMERICAN εκπροσώπησε ο Β. Βήχας, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας πραγματογνώμων – εκτιμητών – μηχανικών «Μέντωρ», που ανήκει στην ελληνική εταιρεία. Ακόμη, συμμετείχαν εκπρόσωποι των εταιρειών Tapiola (Φινλανδία), Gotaer (Γερμανία), Swiss Mobiliar (Ελβετία), Achmea, Interpolis (Φινλανδία) και Oranda (Ρωσία) του ομίλου EUREKO -στον οποίο ανήκει η INTERAMERICAN- καθώς και εκπρόσωπος της EURAPCO που είχε την ευθύνη του συντονισμού.

Σημειώνεται ότι ο Β. Βήχας εξελέγη τον περασμένο Οκτώβριο διακεκριμένο μέλος του Βρετανικού Βασιλικού Ινστιτούτου Πιστοποιημένων Πραγματογνωμόνων (Royal Institute of Chartered Surveyors, RICS) και μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου RICS για μηχανήματα και εξοπλισμό επιχειρήσεων.

 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ