Εκπαίδευση σε απολογισμούς ΕΚΕ

Η INTERAMERICAN προχωρεί στην εξειδικευμένη κατάρτιση των μελών της συντακτικής ομάδας του Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με τη διεξαγωγή ενός διημέρου workshop επιμόρφωσης.

Πρόκειται για το GRI Certified Training Programme που οργανώνει η πιστοποιημένη από το Global Reporting Initiative για την Ελλάδα εταιρεία Sustainable Development. Τα στελέχη της Interamerican εκπαιδεύονται στα βασικά σημεία του πλαισίου GRI-G3 για την έκδοση Απολογισμών ΕΚΕ, σε ό,τι αφορά στις εσωτερικές διαδικασίες έκδοσης και δέσμευσης έναντι των ενδιαφερόμενων μερών, στην αρχή της ουσιαστικότητας (materiality) και στη μελέτη χαρακτηριστικών περιπτώσεων Απολογισμών από βασικούς επιχειρηματικούς κλάδους.

Πηγή: «Retail Today».

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ