Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2010

20 χρόνια υποστήριξης της οικονομικής δραστηριότηταςκαι των τοπικών κοινωνιών, με συμβολή στην προστασίατου πολιτισμού και του περιβάλλοντος

Πεποίθηση της Τράπεζας Πειραιώς είναι ότι η ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων έχει τα καλύτερα αποτελέσματα όταν συντελείται σε ένα κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο η ποιότητα ζωής, το επίπεδο πολιτισμού και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος έχουν και αυτά σημαντικό ρόλο στις επιλογές της επιχειρηματικότητας.

Υπηρετώντας με συνέπεια δύο δεκαετίες τώρα την αντίληψη αυτή, η Τράπεζα Πειραιώς
ενεργεί με άξονα τους επιχειρηματικούς της στόχους, αλλά και με βάση τις κοινωνικές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές της δεσμεύσεις.

Διαβλέποντας τα κοινωνικά οφέλη και τις οικονομικές προοπτικές της πράσινης επιχειρηματικότητας, η Τράπεζα έχει επικεντρωθεί στη συστηματική στήριξη των φιλικών προς το περιβάλλον επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και ενθαρρύνει τους πελάτες της που επενδύουν στο νέο αυτό τομέα ανάπτυξης, πρωταγωνιστώντας και στο χώρο αυτό της ελληνικής οικονομίας.

Παρακαλούμε όπως βρείτε συνημμένη την Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2010 της Τράπεζας Πειραιώς.<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ